Какво е Интернет на нещата

Total
0
Shares

Според проучване на IoT Analytics в края на 2021 г. – началото на 2022 г. в света вече е имало 12,2 млрд. устройства на Интернет на нещата, като броят им е нараснал с 8% през изминалата година. Интернет на нещата не е само интелигентни домакински уреди с възможност за дистанционно управление чрез приложение от смартфон или гласови асистенти, с които вече свикнахме. Технологията на Интернет на нещата се използва в търговията на дребно, логистиката и транспорта, системите за пътна навигация, медицината, строителството и дори в селското стопанство за наблюдение на състоянието на почвата и влагата. Интернет на нещата се е превърнал в част от нашето ежедневие. Желаете ли да знаете какво точно представлява Интернет на нещата, как работи и защо прави живота ни по-удобен?

Какво представлява Интернет на нещата с прости думи?

Концепцията за “Интернет на нещата” или “Internet of Things” (съкратено IoT) е система от взаимносвързани устройства, свързани чрез интернет и взаимодействащи си чрез обмен на информация по мрежа, без да е необходим човешки контакт с компютър или други хора.

Интернет на нещата включва физически устройства, специален софтуер, технологии, протоколи и начини за свързване към мрежата, както и получени и предадени данни, които могат да бъдат събирани, анализирани и използвани за подобряване на работата на устройствата. Обикновено Интернет на нещата се разделя на потребителски и индустриален. Индустрията на интелигентните домове е тясно свързана с потребителския Интернет на нещата.

Как работи Интернет на нещата?

Екосистемата на Интернет на нещата е изградена от интелигентни устройства, свързани към интернет, които използват вградени елементи (процесори и сензори), за да улавят, натрупват и работят с показатели на външната среда. Устройствата на Интернет на нещата обменят събраните сензорни данни, като се свързват с хъб, където информацията се изпраща директно в облачно хранилище или се обработва и анализира на място. Такива интелигентни устройства изпълняват повечето от функциите си без пряка човешка намеса, след като са конфигурирани въз основа на информацията, която получават едно от друго. В този случай потребителят може сам да получава достъп до информация, статистически данни и да променя настройките.

Протоколите за връзка, типът на мрежата и комуникациите, използвани в тези различни устройства, зависят до голяма степен от конкретната платформа на Интернет на нещата и нейните технологични и функционални възможности.

Интернет на нещата използва технологии за облчно съхранение, изкуствен интелект (AI) и машинно обучение, за да опрости и ускори процеса на събиране на данни и да автоматизира и оптимизира анализите.

Защо Интернет на нещата е важен?

Интернет на нещата улеснява живота ни, помага ни да разпределяме времето си по-ефективно и премахва голяма част от рутинните ни задължения. Решенията на Интернет на нещата могат не само да направят дома интелигентен с помощта на системите Smart home, но и да автоматизират бизнес и индустриални предприятия. Интернет на нещата дава възможност на потребителите на b2b да следят процесите, като предоставя информация за всичко в компанията: от нивото на работа на оборудването до логистичната структура.

Интелигентните решения дават възможност на предприятията да повишат нивото на автоматизация на процесите и да намалят разходите. Всичко това като цяло намалява производствените и транспортните разходи и подобрява качеството на услугите.

Защо е необходим Интернет на нещата и къде се използва?

Много компании от различни индустрии използват технологиите на Интернет на нещата, за да увеличат производителността, да разберат по-добре клиентите и да подобрят цялостното представяне на бизнеса.

Ползите, които решенията, базирани на Интернет на нещата, осигуряват, могат да бъдат както уникални за всяка една индустрия, така и универсални. Технологиите на Интернет на нещата помагат за решаването на различни проблеми:

 • автоматизиране на производствените процеси и проследяване на напредъка на бизнес проектите;
 • да наблюдавате и анализирате поведението на клиентите, за да подобрите качеството на услугите;
 • да следи работата на служителите и да контролира изпълнението на ключовите показатели за ефективност;
 • интегриране и адаптиране на бизнес модели;
 • ефективно използване на ресурсите.

Интернет на нещата е най-разпространен в производството, транспорта и комуналните услуги, където се използват сензори и други интелигентни устройства. Технологиите на Интернет на нещата са намерили възможности за ефективно използване и в селското стопанство, за автоматизиране на управлението на градската инфраструктура. Интернет на нещата се прилага в много области, включително в медицината и търговията на дребно.

Селско стопанство

Интелигентните системи, базирани на технологиите на Интернет на нещата, помагат да се контролира и поддържа желаното ниво на много показатели: осветление, температура, влажност на въздуха и почвата, както и киселинността на почвата в полетата. Всички тези данни се събират с помощта на мрежа от сензори. Интернет на нещата играе важна роля и в автоматизацията на напоителните системи.

Интелигентни градове

В един интелигентен град внедряването и мащабирането на системи за Интернет на нещата: интелигентно улично осветление, интелигентни измервателни уреди за комунални услуги, системи за контрол на трафика и мониторинг на замърсяването на въздуха, позволява да се намали трафикът, да се пести енергия и да се следи състоянието на околната среда.

Интелигентните сензори и видеонаблюдението се използват за контрол на градската инфраструктура. Това позволява да се оптимизират разходите и да се подобри качеството на живот на населението.

Домашната и индустриалната автоматизация позволяват използването на Интернет на нещата за наблюдение и контрол на механични и електрически системи в сгради, промишлени съоръжения и складове. Интелигентните системи за управление на отпадъците в интелигентните градове могат да помогнат за значително намаляване на отпадъците и потреблението на енергия.

Разходите за електроенергия могат да бъдат намалени с помощта на сензори, които определят необходимото количество светлина в зависимост от броя на хората в помещението. Можете също така да автоматизирате поддържането на комфортна температура – климатикът да се включва при определена температура или ако сензорът установи, че стаята е пълна с хора. Отоплението в офиса може да се изключва автоматично в края на работния ден.

Логистика и транспорт

Технологиите на Интернет на нещата позволяват да се оптимизира доставката на стоки и функционирането на транспортната система. Внедряването им осигурява проследяване на параметрите на работа на оборудването, маршрутите и местоположението.

Инструментите, базирани на Интернет на нещата, следят даннит за движението на даден обект (автомобил или камион) в реално време и координират навигацията.

Самите автомобили също могат да бъдат оборудвани със специални сензори – например сензори могат да съобщават за нивото на налягането в гумите или за повреда на гумите, за да може водачът да отстрани проблема своевременно.

Интелигентен дом

От гледна точка на масовия потребител това е може би най-разбираемата област на приложение на технологиите на Интернет на нещата. Тя включва интелигентни домакински уреди, управлявани чрез смартфон: прахосмукачки роботи, кухненски роботи, хладилници и чайници; както и цели интелигентни домашни системи със сензори за влажност на въздуха и дим, оборудвани със свързани отоплителни, осветителни и други устройства. Всички тези интелигентни устройства могат да обменят информация помежду си и да функционират по предварително конфигурирани сценарии. Една интелигентна домашна система може да съчетава едновременно много устройства и конфигурации за тяхното взаимодействие. Обикновено интелигентните устройства могат да бъдат свързани към хъб или рутер и конфигурирани допълнително чрез приложение за смартфон. Например, винаги да се включва светлината в коридора, когато се отвори входната врата или сенозрът на лампата усети движение. На някои устройства могат да бъдат изготвени графици, например отоплители, овлажнители, прахосмукачки роботи или климатици. На пазара за домакински уреди се наблюдава тенденция към закупуване на интелигентни уреди, защото те облекчават задълженията на потребителя и правят живота по-комфортен.

Медицина

Интернет на медицинските неща (IoMT, Smart Health) е инфраструктура от интелигентни устройства, специални програми, приложения и услуги. Интернет на медицинските неща разширява възможностите на традиционната медицина и позволява на лекарите да предоставят грижа от разстояние, като същевременно събират достатъчна база данни за здравословното състояние на пациента. Интелигентните устройства и приложенията на Интернет на нещата в медицината могат да бъдат два вида:

 • професионален за лекари и клиники;
 • потребителски устройства.

Интелигентните устройства за проследяване на здравословното състояние са много различни: устройства и сензори за носене (фитнес тракери, смарт часовници), апарати за измерване на кръвното налягане и сърдечния ритъм. Всички те събират и обработват информация. Това позволява на лекаря дори дистанционно да постави диагноза и да предложи план за лечение. Също така потребителят може да въвежда данни в специални приложения, свързани с фитнес и здраве, и да следи сам здравните си показатели, за да получава онлайн съвети и препоръки, генерирани с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

Освен за пряко наблюдение на състоянието на пациентите, интелигентните системи могат да се използват в болниците, например за управление на запасите от лекарства.

Търговия на дребно

Търговията на дребно има широки перспективи за внедряване на Интернет на нещата. Технологиите на Интернет на нещата помагат за оптимизиране на складовото счетоводство, контрол на логистиката на доставките, най-ефективно взаимодействие с клиентите и за подобряване на ергономията на помещенията и процесите в търговските зали.

Индустриален Интернет на нещата

Индустриалният Интернет на нещата (IIoT) обхваща много индустрии, включително автомобилната, телекомуникационната и енергийната. Това направление позволява да се оптимизират производствените процеси в заводите, да се автоматизира работата на роботизираните системи и да се намалят разходите за електроенергия и ресурси.

Плюсове и минуси при внедряването на технологиите на Интернет на нещата

Развитието на технологиите за Интернет на нещата и все по-дълбокото им навлизане в ежедневието разширяват човешките възможности в много области, като делегират част от задължителните ежедневни дейности на интелигентни системи. Основни предимства на Интернет на нещата:

 • достъп до информация отвсякъде и по всяко време от потребителско устройство;
 • организирана работа на свързани интелигентни устройства и способността им да взаимодействат по предварително зададен сценарий без прякото участие на човек;
 • едновременно прехвърляне на големи количества данни по свързана мрежа между всички участващи устройства;
 • автоматизация на процесите, която спомага за подобряване на комфорта в дома или на качеството на бизнес услугите;
 • освобождаване на времето на потребителя.

Увеличаването на възможностите обаче неизбежно е свързано с увеличаване на рисковете. Какви трудности очакват отделния потребител или компания, която е решила да внедри технологиите на Интернет на нещата в своите бизнес или производствени процеси? Ето някои възможни трудности и рискове, които е важно да се вземат предвид:

 • сигурност на поверителната информация;
 • нарастването на броя на устройствата на Интернет на нещата, което ще затрудни събирането и управлението на данни;
 • рискът от повреда на всички устройства в системата, ако възникне грешка в работата на някое от тях;
 • липсата на единен международен стандарт за оперативна съвместимост за Интернет на нещата, поради което устройствата от различни производители може да не работят правилно помежду си.

Технологиите обаче не стоят на едно място и дълбочината на внедряване на Интернет на нещата в различни индустрии, заедно с развитието на облачните технологии, само се увеличава.

Предлагаме ви да започнете запознанството си с Интернет на нещата чрез направлението “У дома” и интелигентните домакински уреди AENO, които улесняват рутинните домакински задължения и помагат да правите живота си по-комфортен всеки ден. Можете да се запознаете с гамата продукти на марката на следния линк: https://aeno.com/bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You May Also Like

Какво е “Су-вид”

Основната тенденция в съвременната кухня е здравословното хранене. Съществуват все повече и повече различни начини за приготвяне на вкусна и здравословна храна. За предпочитане е готвенето без пържене и варене,…
View Post

Как работи блендерът за приготвяне на супа

Вкусната и сгряваща супа е най-доброто ястие за обяд през студените зимни дни. Можете да използвате съставките, които вече имате в хладилника си. В многообразието от рецепти можете да изберете…
View Post

Наградата “Red Dot Award” за 2023 г. се присъжда на AENO Premium Eco Smart Heater за изключителбия дизайн и иновативност на този интелигентния продукт

AENO Premium Eco Smart Heater бе отличен с престижната награда “Red Dot Award”: Дизайн на продукта в две категории – Отоплителна и Климатична техника, и Интелигентен продукт, за изключителния дизайн,…
View Post

Здравни ползи от инфрачервените нагреватели

Съвременната технология се интересува и използва предимствата на инфрачервените нагреватели. Освен че са безопасни, инфрачервените вълни намират приложение в медицината при различни видове терапии и възстановителни процедури. Топлината се генерира…
View Post