Co je internet věcí

Total
0
Shares

Podle průzkumu IoT Analytics bylo na přelomu let 2021 a 2022 na světě již 12,2 miliardy zařízení internetu věcí, přičemž jejich počet vzrostl za rok o 8 %. Internet věcí nejsou jen chytré domácí spotřebiče s možností dálkového ovládání prostřednictvím aplikace z chytrého telefonu nebo hlasových asistentů, na které jsme si již zvykli. Technologie internetu věcí se používají v maloobchodě, logistice a dopravě, v silničních navigačních systémech, v lékařství, stavebnictví, a dokonce i v zemědělství ke sledování půdních a vlhkostních podmínek. Internet věcí se stal součástí našeho každodenního života. Chcete vědět, co je to internet věcí, jak funguje a proč nám zpříjemňuje život?

Jednoduše řečeno, co je to internet věcí?

Koncept “internetu věcí” (zkráceně IoT) představuje systém vzájemně propojených zařízení připojených k internetu a vzájemně komunikujících prostřednictvím výměny informací po síti bez nutnosti kontaktu člověka s počítačem nebo jinými lidmi.

Internet věcí zahrnuje fyzická zařízení (“věci”), speciální software, technologie, protokoly a způsoby připojení k síti, přijímaná a vysílaná data (big data), která lze shromažďovat, analyzovat a využívat ke zlepšení provozu. Internet věcí se obvykle dělí na spotřebitelský internet věcí a průmyslový internet věcí. Se spotřebitelským IoT úzce souvisí odvětví inteligentních domácností.

Jak funguje internet věcí?

Ekosystém internetu věcí je tvořen chytrými zařízeními připojenými k internetu, která pomocí vestavěných prvků (procesorů a senzorů) zachycují, shromažďují a pracují s ukazateli vnějšího prostředí. Zařízení IoT si shromážděná data ze senzorů vyměňují připojením k rozbočovači, odkud jsou informace buď přímo odesílány do cloudového úložiště nebo zpracovávány a analyzovány přímo na místě. Taková chytrá zařízení vykonávají většinu svých funkcí bez přímého zásahu člověka poté, co jsou nakonfigurována na základě informací, které od sebe navzájem přijímají. V takovém případě může uživatel sám přistupovat k informacím, statistikám dat a měnit nastavení.

Protokoly připojení, typ sítě a komunikace používané s těmito různými zařízeními jsou do značné míry závislé na konkrétní platformě internetu věcí a jejích technologických a funkčních možnostech.

Internet věcí využívá cloudová úložiště, umělou inteligenci (AI) a technologie strojového učení ke zjednodušení a urychlení procesu sběru dat a k automatizaci a optimalizaci analýz.

Proč je internet věcí důležitý?

Internet věcí nám usnadňuje život, pomáhá nám efektivněji hospodařit s časem a odstraňuje velkou část rutiny. Řešení internetu věcí mohou nejen učinit domácnost “chytrou” pomocí systémů Smart Home, ale také automatizovat obchodní a průmyslové podniky. IoT poskytuje uživatelům b2b možnost sledovat procesy a poskytuje informace o všem, co se ve firmě děje: od úrovně výkonu zařízení až po logistickou strukturu.

Chytrá řešení dávají podnikům možnost zvýšit úroveň automatizace procesů a snížit náklady. To vše obecně snižuje náklady na výrobu a dopravu a zlepšuje kvalitu služeb.

Proč je internet věcí potřebný a kde se používá?

Mnoho společností z nejrůznějších odvětví využívá technologie internetu věcí ke zvýšení produktivity, lepšímu porozumění zákazníkům a zlepšení celkové výkonnosti podniku.

Výhody, které řešení založená na internetu věcí poskytují, mohou být buď jedinečné pro jedno odvětví, nebo univerzální. Technologie IoT pomáhají řešit různé problémy:

 • automatizovat výrobní procesy a sledovat průběh obchodních projektů;
 • sledovat a analyzovat chování zákazníků s cílem zlepšit kvalitu služeb;
 • monitorovat práci zaměstnanců a sledovat plnění klíčových ukazatelů výkonnosti;
 • integrovat a přizpůsobovat obchodní modely;
 • efektivně využívat zdroje.

Internet věcí je nejrozšířenější ve výrobě, dopravě a veřejných službách, kde se používají senzory a další chytrá zařízení. Technologie internetu věcí našly možnosti efektivního využití také v zemědělství, pro automatizaci správy městské infrastruktury. Internet věcí se zavádí v mnoha oblastech, včetně medicíny a maloobchodu.

Zemědělství

Chytré systémy založené na technologiích internetu věcí pomáhají řídit a udržovat požadovanou úroveň mnoha ukazatelů: osvětlení, teploty, vlhkosti vzduchu a půdy, kyselosti půdy na polích. Všechna tato data se shromažďují pomocí připojených senzorů. Internet věcí hraje důležitou roli také v automatizaci zavlažovacích systémů – automatickém zavlažování.

Chytrá města

V chytrém městě zavádění a rozšiřování systémů internetu věcí: chytrého pouličního osvětlení, chytrých měřičů spotřeby, systémů řízení dopravy a monitorování znečištění ovzduší umožňuje omezit dopravu, šetřit energii a sledovat stav životního prostředí.

Chytré senzory a kamerové systémy se používají ke kontrole městské infrastruktury. To umožňuje optimalizovat náklady a zlepšit kvalitu života obyvatel.

Domácí a průmyslová automatizace umožňuje využívat internet věcí k monitorování a řízení mechanických a elektrických systémů v budovách, průmyslových zařízeních a skladech. Inteligentní systémy pro nakládání s odpady v chytrých městech mohou pomoci výrazně snížit množství odpadu a spotřebu energie.

Náklady na elektřinu lze snížit pomocí senzorů, které určují množství potřebného světla podle počtu osob v místnosti. Můžete také automatizovat udržování příjemné teploty – zapnout klimatizaci při určité vysoké teplotě nebo pokud senzor zjistí, že je místnost plná lidí. Vytápění v kanceláři lze automaticky vypnout, když zaměstnanec odejde domů.

Logistika a doprava

Technologie internetu věcí umožňují optimalizovat dodávky zboží a provoz dopravního systému. Jejich implementace umožňuje sledování provozních parametrů zařízení, tras a polohy.

Nástroje založené na IoT sledují v reálném čase data o pohybu objektu (osobního nebo nákladního automobilu) a koordinují navigaci.

Samotné vozy mohou být také vybaveny speciálními senzory – senzory mohou například hlásit úroveň tlaku v pneumatikách nebo jejich poškození, aby řidič mohl problém včas odstranit.

Chytrá domácnost

Z pohledu běžného spotřebitele se jedná o asi nejsrozumitelnější oblast použití technologií internetu věcí. Patří sem chytré domácí spotřebiče ovládané prostřednictvím chytrého telefonu: robotické vysavače, kuchyňské roboty, chladničky a rychlovarné konvice; a celé systémy chytré domácnosti se senzory vlhkosti vzduchu, kouře a otevírání dveří, vybavené připojeným vytápěním, osvětlením a dalšími zařízeními. Všechna tato chytrá zařízení si mohou navzájem vyměňovat informace a fungovat podle předem nastavených scénářů. Systém inteligentní domácnosti může kombinovat mnoho zařízení a konfigurací pro jejich vzájemnou interakci najednou. Obvykle lze chytrá zařízení připojit k rozbočovači nebo směrovači a nakonfigurovat je již v aplikaci v chytrém telefonu. Například vždy rozsvítit světlo na chodbě, když otevřete vchodové dveře a zjistíte pohyb. Lze také zajistit provozní plány pro topení, zvlhčovač vzduchu, robotický vysavač a klimatizaci. Na trhu domácích spotřebičů je patrný trend nákupu chytrých spotřebičů, protože člověka zbavují značné části rutiny a zpříjemňují mu život.

Léky

Internet zdravotnických věcí (IoMT, Smart Health) je infrastruktura chytrých zařízení, speciálních programů, aplikací a služeb. IoMT rozšiřuje možnosti tradiční medicíny a umožňuje lékařům poskytovat péči na dálku a zároveň shromažďovat dostatečné podklady o zdravotním stavu pacienta. Chytrá zařízení a řešení IoT v medicíně mohou být dvojího typu:

 • profesionální pro lékaře a kliniky;
 • uživatelská zařízení.

Chytrá zařízení pro sledování zdravotního stavu jsou velmi různorodá: nositelné gadgety (fitness trackery, chytré hodinky) a senzory, měřiče krevního tlaku a srdečního tepu. Všechna tato zařízení shromažďují a akumulují informace. To umožňuje lékaři dokonce na dálku diagnostikovat a navrhnout léčebný plán. Také uživatel může zadávat údaje do speciálních fitness aplikací a sám sledovat své zdravotní ukazatele a dostávat online rady a doporučení generované pomocí umělé inteligence (AI).

Kromě přímého sledování stavu pacientů mohou nemocnice využívat chytré systémy například k řízení zásob léků.

Maloobchodní prodej

Maloobchod má široké perspektivy pro implementaci internetu věcí. Technologie internetu věcí pomáhají optimalizovat skladové účetnictví, řídit logistiku zásobování, co nejefektivněji komunikovat se zákazníky a zlepšovat ergonomii prostor a procesů v prodejnách.

Průmyslový IoT

Průmyslový internet věcí (IIoT) zahrnuje mnoho průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, telekomunikací a energetiky. Tento směr umožňuje optimalizovat výrobní procesy v továrnách, automatizovat provoz robotických systémů a snižovat náklady na elektrickou energii a zdroje.

Výhody a nevýhody zavádění technologií internetu věcí

Rozvoj technologií internetu věcí a jejich stále hlubší zavádění do každodenního života rozšiřuje lidské možnosti v mnoha oblastech a přenechává část rutinních činností k samostatnému provádění inteligentním systémům. Hlavní výhody řešení internetu věcí:

 • přístupnost informací odkudkoli a kdykoli z uživatelského zařízení;
 • spolupráce připojených inteligentních zařízení a jejich schopnost interakce podle předem stanoveného scénáře bez přímé účasti člověka;
 • přenos velkého množství dat prostřednictvím propojené sítě mezi všemi zúčastněnými zařízeními najednou;
 • automatizace procesů, která pomáhá zvyšovat komfort domácnosti nebo kvalitu podnikových služeb;
 • uvolnění času uživatele.

Růst příležitostí je však nevyhnutelně spojen s nárůstem rizik. Jaké potíže čekají na individuálního uživatele nebo společnost, která se rozhodla implementovat technologie internetu věcí do svých obchodních nebo výrobních procesů? Zde jsou uvedeny některé možné obtíže a rizika, které je důležité vzít v úvahu:

 • zabezpečení důvěrných informací;
 • nárůst počtu zařízení internetu věcí, který ztíží shromažďování a správu dat;
 • riziko poškození všech zařízení v systému, pokud dojde k chybě v provozu některého z nich;
 • neexistence jednotného mezinárodního standardu pro interoperabilitu internetu věcí, a proto zařízení od různých výrobců nemusí vždy správně fungovat mezi sebou.

Technologie však nestojí na místě a hloubka implementace internetu věcí v různých odvětvích spolu s rozvojem cloudových technologií jen roste.

Nabízíme vám, abyste se začali seznamovat s internetem věcí ze směru Smart Home a chytrými domácími spotřebiči AENO, které usnadňují rutinní domácí práce a pomáhají zpříjemnit každodenní život. S nabídkou produktů této značky se můžete seznámit na odkazu: https://aeno.com/cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You May Also Like

Hlavní typy mixérů

Mixér je nezbytným pomocníkem při přípravě nejrůznějších pokrmů v každém ročním období: od letních koktejlů po zimní polévky. Přístroj umožňuje snadnou přípravu těsta na pečivo, mletého masa, bramborové kaše a…
View Post