Су-вид

Су-вид AENO SV1

ASV0001

4 автоматични програми | 95 °C

Су-вид AENO SV1

Овладейте изкуството на Sous Vide!

Получавайте резултати с профелионално качество всеки път със Sous Vide