Zásady ochrany osobních údajů

1 Kdo jsme

1.1 Jsme AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr.

1.2 Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, když navštívíte aeno.com (včetně našich aplikací pro iPhone, Android) (dále jen Stránky) a možnosti, které máte k dispozici v v souvislosti s naším používáním vašich osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů).
Tyto Zásady ochrany osobních údajů byste si měli přečíst spolu s našimi smluvními podmínkami (dostupnými online na Smluvních podmínkách (Podmínky) a našimi Zásadami používání souborů cookie (dostupnými online na Zásadách používání souborů cookie). V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami mají přednost tyto Zásady ochrany osobních údajů.

2 Tyto zásady ochrany osobních údajů

2.1 Zpřístupněním webu a aplikace (dále jen web a aplikace) se přiměřeně a v dobré víře domníváme, že:

 • mají všechna potřebná práva k registraci a používání tohoto webu a aplikací;
 • poskytněte o sobě pravdivé informace v rozsahu nezbytném pro používání služeb a aplikací webu;
 • rozumějte, že zveřejněním svých osobních údajů jste tyto informace zjevně zveřejnili a tyto informace mohou být dostupné správě;
 • pochopte, že některé typy informací, které přenesete jiným uživatelům webu, nemůžete vy ani my smazat;
 • jsou si vědomi těchto zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

2.2 Uživatelské informace, které jsme od vás obdrželi, nekontrolujeme, kromě případů, kdy je taková kontrola nezbytná k tomu, abychom mohli plnit své závazky vůči vám.

2.3 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na občany EU. Pokud nejste občanem EU, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů platné ve vaší jurisdikci.

3 Informace, které o vás shromažďujeme

3.1 Abychom mohli implementovat smlouvu mezi vámi a námi a poskytnout vám přístup k používání funkcí webu, vylepšíme služby webu, vyvineme a implementujeme nové služby webu a aplikací, a vylepšit dostupné funkce webu a aplikace. K dosažení těchto cílů a v souladu s platnými zákony budeme shromažďovat, ukládat, agregovat, organizovat, extrahovat, porovnávat, používat a doplňovat vaše údaje (dále jen „zpracování“). Také obdržíme a předáme tyto údaje a naše automaticky zpracované analýzy těchto údajů našim přidruženým společnostem a partnerům, jak je uvedeno v tabulce níže a v části 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

3.2 Podrobněji uvádíme informace, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a služby aplikací, proč je shromažďujeme a zpracováváme a právní základy níže.

Shromážděné informace

Účel

Právní základ

1

Údaje o poloze

Údaje o vaší poloze používáme k vytváření doporučení a přizpůsobení a vylepšení reklam, které jsou prezentovány na partnerských stránkách. Tyto informace používáme také k tomu, abychom vám mohli poskytovat doporučení, máme pocit, že by vás mohly zajímat, aktualizace a informace o našich produktech a službách a o produktech a službách vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat

Souhlas

Oprávněné zájmy

2

Údaje, které poskytujete při registraci na Stránkách, včetně vašeho jména, příjmení, čísla mobilního telefonu a/nebo e-mailu

Tyto informace používáme také k tomu, abychom vám poskytli doporučení, partnerské stránky, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, aktualizace a informace o produktech a službách našich a vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Používáme toto informace za účelem generování doporučení a přizpůsobení a vylepšení služeb, které jsou prezentovány na webu a v aplikaci

Oprávněné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

3

V případě potřeby kopii vaší totožnosti nebo jiný doklad obsahující vaše jméno, příjmení, fotografii a číslo hlavního dokladu totožnosti vás nebo vašeho zástupce. Můžeme podniknout další ověřovací kroky, pokud to považujeme za rozumné, abychom mohli ověřit váš účet

Tyto údaje používáme k ověření vašeho účtu a zabránění zneužití a porušování vašich práv nebo práv jiných osob. Tyto informace používáme například k ověření vaší identity, pokud ztratíte své přihlašovací údaje a chcete získat přístup ke svému účtu u nás

Oprávněné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

4

Další údaje, které poskytnete při úpravě své stránky prostřednictvím profilu, včetně vašeho rodinného stavu, rodného města, aktuálního města, adresy bydliště atd. Další údaje, které poskytnete při úpravě nastavení

Tyto informace používáme ke správě a správě webu, včetně poskytování našich služeb webu a aplikací. Tyto informace používáme také k tomu, abychom vám poskytli doporučení, o kterých se domníváme, že by vás mohli zajímat, aktualizace a informace o našich produktech a službách a produktech a službách vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. zlepšit reklamy, které jsou prezentovány na stránkách partnerů, a měřit účinnost těchto reklam

Oprávněné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

5

Další údaje obdržené při přístupu na Stránku, včetně informací o technických zařízeních, technické interakci se Stránkou (IP adresa vašeho hostitele, váš operační systém, typ prohlížeče, zeměpisná poloha, vaše nainstalované aplikace, poskytovatel internetu, kontakty z vašeho telefonního seznamu, data získaná přístupem ke kameře, mikrofonu a podobným zařízením) a vaše chování při procházení a další akce na webu a v aplikaci

Vaše údaje používáme k interní kontrole, abychom neustále zlepšovali obsah naší webové stránky, abychom porozuměli případným chybám, se kterými se můžete při používání webu a aplikace setkat, abychom vás informovali o změnách na webu a aplikaci a abychom personalizovali používání našich stránek a aplikace. Informace obsahující historii aktivity webu jsou k dispozici v části „Nastavení / Zabezpečení“ vaší stránky. Tyto informace používáme k přizpůsobení a vylepšení reklam, které jsou prezentovány na webu a v aplikaci, a k měření účinnosti těchto reklam

Oprávněné zájmy

6

Informace, které jsou automaticky přijímány při přístupu na stránky nebo třetích stran’ webové stránky využívající soubory cookie a technologii jako Google Analytics

Prostudujte si naše zásady pro soubory cookie, které stanoví typy souborů cookie, které používáme, a k čemu tyto soubory cookie používáme. Tyto informace používáme k tomu, abychom přizpůsobili a vylepšili reklamy prezentované na partnerských stránkách a změřili účinnost těchto reklam a poskytli vám možnost používat část funkčnosti stránek u třetích stran’ webové stránky

Souhlas

7

Informace, které jste vytvořili na své stránce mimo sekci úprav stránky Profil a web a aplikace (včetně názvu profilu, místností, upozornění, obrázků, zvukových nahrávek, videozáznamů)

Tyto informace používáme ke správě a správě webu a aplikace, včetně poskytování našich služeb vám

Oprávněné zájmy, které mimo jiné zahrnují zpracování vámi zjevně zveřejněných údajů

Plnění naší smlouvy s vámi

8

Informace, které vytvoříte při zadávání požadavků na podporu našich služeb

Tyto informace používáme k ověření vaší identity a splnění vaší žádosti o podporu. Tyto údaje můžeme také použít k prošetření jakýchkoli stížností vaším jménem a k poskytování efektivnějších služeb

Oprávněné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

9

Informace, které jsou přijímány jako výsledek vašeho chování na webu (připojení / opuštění aplikace, zveřejňování obrázků, historie vaší aktivity a sledování videa)

Tyto informace používáme ke správě a správě webu a aplikace, včetně poskytování služeb webu a aplikací. Tyto informace využíváme ke zlepšení kvality služeb, zobrazování informací na stránce a v aplikaci. Tyto údaje můžeme také použít k prošetření jakýchkoli stížností vaším jménem a k poskytování efektivnějších služeb

Oprávněné zájmy

10

Informace, které o vás obdrží ostatní uživatelé’ akce na webu (pohybový senzor, únik atd.)

Tyto informace používáme ke správě a správě webu, včetně poskytování našich služeb webu. Tyto údaje můžeme také použít k přizpůsobení vašeho používání webu a interakci s našimi službami webu

Oprávněné zájmy

11

Informace, které jsou přijímány jako výsledek vašeho používání platebních funkcí na webu (např. první a poslední čtyři číslice čísla vaší karty, které jsou potřeba pro možnost spárování těchto údajů s ID uživatele)

Tyto informace používáme ke správě a správě webu, včetně poskytování našich služeb webu. Tyto údaje můžeme také použít k prošetření jakýchkoli stížností vaším jménem a k poskytování efektivnějších služeb

Oprávněné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

12

Údaje shromážděné prostřednictvím třetích stran, včetně informací o vašich přátelích z Facebooku, Instagramu

Tyto informace importujeme do systému webové analýzy pro následnou přípravu propagačních nabídek našich služeb a služeb pro vaše přátele

Oprávněné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

3.3 Mezi naše oprávněné zájmy patří (1) údržba a správa webu a aplikace; (2) poskytování služeb webu; (3) zlepšování obsahu Stránek; (4) zpracování údajů, které jste zjevně zveřejnili (5) zajištění dostatečné ochrany vašeho účtu; a (6) dodržování jakýchkoli smluvních, zákonných nebo regulačních povinností podle jakéhokoli platného zákona.

3.4 Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány, pokud to vyžaduje donucovací nebo regulační orgán, orgán nebo agentura nebo při obraně nebo výkonu právních nároků. Osobní údaje nevymažeme, pokud jsou relevantní pro vyšetřování nebo spor. Nadále budou uloženy, dokud nebudou tyto problémy zcela vyřešeny a/nebo během období, které je vyžadováno a/nebo přípustné podle příslušných/příslušných zákonů.

3.5 Svůj souhlas se shromažďováním údajů o poloze a vašich aplikací můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů v mobilní aplikaci/nastavení ochrany osobních údajů vašeho mobilního zařízení. Můžete zrušit Spuštění aktivních služeb, Spuštění po zapnutí zařízení Čtení upozornění ve vyskakovacích oknech Síťové připojení, prohlížení deaktivace režimu spánku, prohlížení Wi-Fi připojení, načítání dat z internetu Ovládání vibračního signálu Platební systém Google Play, Wi-Fi připojení /Odpojení, změna nastavení sítě neomezeného přístupu k internetu, Play Install Referrer API v nastavení telefonu. Možnost odhlásit se z odběru bude rovněž obsažena v každém e-mailu (jako přímý marketing), který vám zašleme my nebo naši vybraní partneři třetí strany, pokud takový přímý marketing ve skutečnosti realizujeme my nebo naši vybraní partneři třetí strany s naším svolením.

3.6 Upozorňujeme, že pokud si nepřejete, abychom o vás zpracovávali citlivé a zvláštní kategorie údajů (včetně údajů týkajících se vašeho zdraví, rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení , sexuální život a vaše sexuální orientace), měli byste si dát pozor, abyste tyto informace nezveřejňovali nebo nesdíleli tyto údaje na Stránkách. Jakmile tyto údaje poskytnete, budou přístupné správě a partnerům třetích stran a bude pro nás obtížné tato data odstranit.

3.7 Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním nebo neposkytnete údaje, které potřebujeme k údržbě a správě webu a aplikace, možná nebudete mít přístup nebo zaregistrujte se na webu a v aplikaci.

3.8 Pokud máme v úmyslu dále zpracovávat vaše údaje pro jakýkoli jiný účel, než jsou účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, poskytneme vám podrobnosti o tomto dalším účelu před zahájením zpracování.

4 Sdílení dat

4.1 Pomocí služeb VPN, režimu „Soukromá karta“, prohlížeče Tor atd. můžete určit svůj režim důvěrnosti a podmínky přístupu k informacím uvedeným v účelech 2, 3, 4 a 7 v tabulce výše. Ale v tomto případě nemůžeme zaručit kvalitu poskytovaných služeb. Přijímáme technická a organizační opatření, abychom zajistili funkčnost příslušných nástrojů webu a aplikací. Vezměte prosím na vědomí, že když zveřejníte své osobní údaje, mohou být dostupné uživatelům internetu a mohou být těmito uživateli zkopírovány a/nebo šířeny. Jakmile tato data přenesete na jiné uživatele, nebudete je moci smazat.

4.2 Vaše data můžeme sdílet se subjektem AWS se sídlem v Lucembursku, Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe"), protože některé z našich služeb jsou poskytovány tam; další podrobnosti naleznete v jejich zásadách shromažďování a ukládání dat na následující adrese: aws.amazon.com. Někdy také můžeme potřebovat sdílet vaše data s třetí stranou, abychom vám mohli poskytovat naše služby nebo spravovat web a aplikaci, například pokud se rozhodnete sdílet svá data na jiných platformách sociálních médií.

4.3 Vaše údaje můžeme také sdílet s našimi externími dodavateli a vývojáři aplikací za předpokladu, že tyto třetí strany převezmou závazky důvěrnosti týkající se vašich osobních údajů shromážděných webem a vašeho používání aplikací, které nabízejí. Data budou s těmito vývojáři sdílena pouze s vaším souhlasem. Vývojářům můžete povolit přístup k vašim informacím prostřednictvím webu a/nebo aplikace.

4.4 Jako systém pro správu reklamy se používají následující služby: Google Analytics a Facebook Ads Systems jsou navrženy tak, aby vaše informace nebyly sdíleny přímo s inzerenty třetích stran. Inzerent nebo tvůrce doporučení se může rozhodnout pouze zacílit reklamy na skupiny uživatelů spadajících do kritérií, jako je věk, pohlaví nebo umístění, nebo zacílit na komunity podle typu, např. auta nebo móda. Pokud spadáte do jedné z cílových skupin, obdržíte inzerát nebo doporučení.

4.5 Inzerent nebo tvůrce doporučení se také může rozhodnout nahrát seznam e-mailů, telefonních čísel a identit webu a/nebo aplikace AENO do našich systémů, abychom my (ale ne poradce nebo tvůrce doporučení) může kontrolovat shodu uživatelů. Uvidí počet zápasů, ale ne samotné zápasy.

4.6 Subjekt AWS se sídlem v Lucembursku, Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") a další společnosti v AMAZONu vám mohou zobrazovat reklamy pomocí vlastních reklamních služeb.

5 Nastavení ochrany osobních údajů

5.1 Stránky obsahují odkazy na stránky provozované třetími stranami. Nejsme zodpovědní za ochranu vašich údajů, když přistupujete k těmto odkazům nebo se zapojujete do služeb třetích stran, a měli byste se ujistit, že si přečtete příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů třetí strany, které bude upravovat vaše práva na ochranu osobních údajů.

5.2 Neneseme žádnou odpovědnost za jednání třetích stran, které v důsledku vašeho používání internetu nebo služeb webu získají přístup k vašim informacím v souladu s úrovní důvěrnosti internetu ( 4.1) vámi vybraného.

5.3 Nejsme zodpovědní za důsledky používání informací, které mohou být vzhledem k povaze Stránky v Aplikaci dostupné jakémukoli uživateli internetu, pokud udělíte přístupová práva k vašim osobním profil účtu a/nebo aplikaci. Žádáme vás, abyste odpovědně přistupovali k integritě informací o uživatelském jménu a heslu a připomínáme, že je zakázáno takové informace sdílet v souladu s pravidly popsanými v uživatelské smlouvě.

6 Mezinárodních převodů

6.1 Některé vaše osobní údaje můžeme přenášet a uchovávat na našich serverech nebo databázích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně Ukrajiny a Běloruské republiky.

6.2 Země, do kterých přenášíme vaše údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu údajů jako vaše jurisdikce. Přijmeme přiměřená opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a/nebo zavedeme Standardní smluvní doložky (např. Modelové doložky, Smlouva o zpracování dat/Dodatek), abychom zajistili odpovídající ochranu vašich dat.

7 Retenčních období

7.1 Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k plnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, v závislosti na právním základu, pro který byly tyto údaje získány, a/nebo zda jsou další právní/ regulační povinnosti nařizují, abychom uchovávali vaše osobní údaje po dobu, která je vyžadována a/nebo povolena příslušnými/relevantními zákony.

7.2 Svá osobní data můžete smazat odstraněním dat ze své osobní stránky; alternativně můžete svou stránku odebrat pomocí funkce Odebrat můj profil dostupné v části Moje nastavení. Máte právo obnovit svůj osobní profil do 90 dnů po odstranění osobní stránky.

7.3 Můžeme odstranit váš profil nebo informace, které zveřejníte v aplikaci, pokud existují důvody stanovené příslušným zákonem nebo jak je stanoveno v podmínkách.

8 Vaše práva

8.1 V souvislosti s vašimi osobními údaji máte za určitých okolností následující práva:

 1. Právo na přístup k vašim osobním údajům.
 2. Právo na opravu vašich osobních údajů: můžete požádat, abychom aktualizovali, zablokovali nebo vymazali vaše osobní údaje, pokud jsou údaje neúplné, zastaralé, nesprávné, nezákonně obdržené nebo již nejsou pro daný účel relevantní zpracování.
 3. Právo omezit použití vašich osobních údajů.
 4. Právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 6. Právo na přenositelnost údajů (za určitých specifických okolností).
 7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování.
 8. Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

8.2 Máte také právo nezávisle odstranit svůj profil, informace ve svém profilu a provádět změny a opravy ve svém osobním profilu na webu a v aplikaci za předpokladu, že takové změny a opravy obsahují aktuální a pravdivé informace. Prostřednictvím webu si také můžete prohlédnout přehled informací, které o vás uchováváme.

8.3 Pokud byste chtěli uplatnit tato práva, zašlete nám prosím svůj požadavek prostřednictvím naší služby podpory Podpora nebo písemně na adresu AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr Pokusíme se vám odpovědět do 30 dnů od obdržení žádosti. Než vám budeme moci sdělit jakékoli osobní údaje, budeme muset ověřit vaši identitu.

9 Bezpečnostních opatření

9.1 Přijímáme technická, organizační a právní opatření, včetně tam, kde je to vhodné, šifrování, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným nebo náhodným přístupem, smazáním, úpravou, blokováním, kopírováním a šířením.

9.2 Přístup na stránky je autorizován pomocí vašeho přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti těchto informací. Své přihlašovací údaje byste neměli sdílet s třetími stranami a doporučujeme vám přijmout opatření, která zajistí, že tyto informace zůstanou důvěrné.

9.3 Pokud zapomenete své přihlašovací údaje a uchováváme vaše mobilní telefonní číslo, můžete nás požádat o zaslání e-mailu, který bude obsahovat kód pro obnovení pomocí speciálního nástroje dostupného zde aeno.com.

9.4 Abychom snížili pravděpodobnost, že třetí strany získají neoprávněný přístup, pokud se ke svému účtu přihlásíte z neobvyklého serveru (zejména ze serveru umístěného v cizí zemi), zablokujeme vstup na vaši osobní stránku. Poté obdržíte zprávu s výzvou k zadání určitých číslic uvedených v e-mailu zaslaném na vaše mobilní telefonní číslo. Po třech neúspěšných pokusech o zadání těchto číslic zablokujeme přístup z daného serveru na 4 hodiny.

9.5 K informacím týkajícím se času a zařízení, ze kterého byl váš účet přihlášen, můžete přistupovat pomocí odkazu Zobrazit historii aktivity v části Moje nastavení.

10 Změn těchto zásad

10.1 Čas od času můžeme změnit a/nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud se tyto Zásady ochrany osobních údajů jakýmkoli způsobem změní, zveřejníme aktualizovanou verzi na této stránce. Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů uložíme do naší dokumentace. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste se ujistili, že jste si vždy vědomi našich informačních postupů a jakýchkoliv změn. V tuto chvíli shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro správné fungování Stránek a Aplikace v souladu s články 15-18 Nařízení (GDPR). Vaše právo na výmaz osobních údajů v souladu s článkem 5 Nařízení (GDPR) bylo realizováno. Na základě článku 45 nařízení (GDPR) byl vyvinut a zřízen systém pro přenos dat do jiných zemí v rámci holdingů. Používáme také platební systém se zpracováním předbankovních plateb, ve kterém se řídíme Platební politikou a Politikou souborů cookie. V rámci naší společnosti byly vytvořeny a implementovány Zásady ochrany osobních údajů v souladu s článkem 24 nařízení. Byl vyvinut a zaveden soupis zpracovatelských činností v souladu s článkem 30 Nařízení a Zásady reakce na bezpečnostní incidenty, jakož i systém pro oznamování subjektům osobních údajů a dozorovému úřadu o případech hackingu a úniku v souladu s článkem 33 zákona o ochraně osobních údajů. nařízení (GDPR).

11 Kontaktujte nás

11.1 Máte-li jakékoli dotazy, zašlete nám své dotazy písemně na adresu: AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr, nebo na Podpora. Abychom se mohli efektivně zabývat vaším dotazem, citujte prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů. Budeme se snažit vám odpovědět do 30 dnů od obdržení žádosti.

11.2 Veškerá korespondence, kterou od vás obdržíme (písemné nebo elektronické dotazy), je klasifikována jako informace s omezeným přístupem a nesmí být zveřejněna bez vašeho písemného souhlasu. Osobní údaje a další informace o vás nesmí být bez vašeho souhlasu použity k žádnému jinému účelu, než je odpověď na dotaz, s výjimkou případů, kdy to výslovně stanoví zákon.

11.3 E-mailová adresa našeho DPO je support@aeno.com