Polityka prywatności

1 Kim jesteśmy?

1.1 Jesteśmy AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr.

1.2 Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz stronę aeno.com (w tym nasze aplikacje na iPhone'a, Androida) (zwaną dalej Stroną) oraz opcje dostępne dla Ciebie w związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych (Polityka prywatności).
Niniejsza Polityka prywatności powinna być czytana wraz z dodatkowymi informacjami odnośnie warunków korzystania z naszej Witryny (dostępnych online pod adresem Warunki (Terms) oraz naszej Polityki dotyczącej plików cookie (dostępnej online pod adresem Polityka dotycząca plików cookie). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a Regulaminem, niniejsza Polityka Prywatności będzie miała pierwszeństwo.

2 Polityka prywatności

2.1 Zapewniając dostęp do Strony i Aplikacji (zwanych dalej Stroną i Aplikacjami), działając rozsądnie i w dobrej wierze, wierzymy, że:

 • Użytkownik posiada wszelkie niezbędne prawa do rejestracji i korzystania z niniejszej Strony i Aplikacji;
 • Użytkownik podaje prawdziwe informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług i Aplikacji na Stronie;
 • Użytkownik rozumie, iż poprzez zamieszczenie swoich danych osobowych w sposób oczywisty upublicznia swoje informacje i mogą one stać się dostępne dla administracji;
 • Użytkownik rozumie, że niektóre rodzaje informacji przekazywane przez Ciebie innym użytkownikom Strony nie mogą być usunięte przez Ciebie lub przez nas;
 • Użytkownik rozumie i zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności oraz ją akceptuje.

2.2 Nie sprawdzamy informacji o Użytkowniku otrzymanych od Użytkownika z wyjątkiem zakresu, w którym taka weryfikacja jest niezbędna do wypełnienia naszych zobowiązań wobec użytkownika.

2.3 Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do obywateli UE. Jeśli nie jesteś obywatelem UE, zapoznaj się z polityką prywatności obowiązującą w Twojej jurysdykcji.

3 Informacje, które zbieramy o Użytkowniku

3.1 W celu realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a nami oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do korzystania z funkcjonalności Strony, będziemy udoskonalać Usługi Strony, opracowywać i wdrażać nowe Usługi Strony i Aplikacji, a także ulepszać dostępne funkcjonalności Strony i Aplikacji. Aby osiągnąć te cele i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będziemy gromadzić, przechowywać, agregować, organizować, wydobywać, porównywać, wykorzystywać i uzupełniać Państwa dane (dalej "przetwarzanie"). Będziemy również otrzymywać i przekazywać te dane oraz nasze automatycznie przetwarzane analizy tych danych naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom, jak określono w poniższej tabeli oraz w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

3.2 Poniżej przedstawiliśmy bardziej szczegółowo informacje, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszej Strony i Usług App, dlaczego je zbieramy i przetwarzamy oraz przekazujemy podstawy prawne.

Zebrane informacje

Przeznaczenie

Podstawa prawna

1

Dane dotyczące lokalizacji

Wykorzystujemy dane o lokalizacji Użytkownika w celu generowania rekomendacji oraz dostosowywania i ulepszania reklam wyświetlanych w witrynach partnerskich. Wykorzystujemy te informacje również w celu dostarczenia Użytkownikowi rekomendacji, które naszym zdaniem mogą Użytkownika zainteresować. Dostarczamy również aktualizację i informację na temat naszych i wybranych produktów oraz usług stron trzecich.

Zgoda

Uzasadnione interesy

2

Dane podane przez Użytkownika w celu rejestracji na Stronie, w tym imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail

Wykorzystujemy powyżej określone informacje również w celu dostarczenia Użytkownikowi rekomendacji, stron partnerskich,aktualizacje i informacje o naszych produktach oraz niektórych usługach stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Użytkownika zainteresować. Wykorzystujemy te informacje w celu generowania zaleceń oraz dostosowywania i ulepszania Usług prezentowanych na Stronie i w Aplikacji.

Uzasadnione interesy

Wykonanie naszej umowy z Państwem

3

Jeśli to konieczne administratorzy poproszą o kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego imię, nazwisko, fotografię i numer głównego dokumentu tożsamości Państwa lub Państwa przedstawiciela. Następnie możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne, które uznamy za uzasadnione w celu sprawdzenia Twojego konta.

Dane wykorzystujemy w celu weryfikacji konta Użytkownika oraz zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw Użytkownika lub innych osób. Na przykład, używamy tych informacji do weryfikacji tożsamości Użytkownika w przypadku utraty danych uwierzytelniających i chęci uzyskania dostępu do konta w naszej firmie.

Uzasadnione interesy

Wykonanie naszej umowy z Państwem

4

Dodatkowe dane, które Użytkownik podaje podczas edycji swojej strony i ustawień poprzez Profil, w tym status rodzinny, miasto rodzinne, aktualne miasto, adres zamieszkania itp.

Takie informacje wykorzystujemy w celu zarządzania i administrowania Stroną, w tym w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług w ramach Strony i Aplikacji. Wykorzystujemy informacje również w celu dostarczenia Użytkownikowi rekomendacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Dostarczamy aktualizacje i informacje na temat naszych i wybranych produktów oraz usług stron trzecich. Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które są prezentowane na stronach partnerów Witryny oraz pomiaru skuteczności reklam.

Uzasadnione interesy

Wykonanie naszej umowy z Państwem

5

Dodatkowe dane otrzymane podczas korzystania z Witryny, w tym informacje o urządzeniach technicznych, technicznej interakcji z Witryną (adres IP hosta, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, położenie geograficzne, zainstalowane aplikacje, dostawca Internetu, kontakty z książki telefonicznej, dane uzyskane z dostępu do kamery, mikrofonu i podobnych urządzeń) oraz zachowanie Użytkownika podczas przeglądania i dalsze działania na Witrynie i w Aplikacji.

Używamy danych Użytkownika do wewnętrznego przeglądu w celu ciągłego ulepszania zawartości naszej strony internetowej, zrozumienia wszelkich błędów, które może Użytkownik napotkać podczas korzystania ze Strony i Aplikacji. Wysyłamy powiadomienia o zmianach w Stronie i Aplikacji oraz spersonalizowania korzystania z naszej Strony i Aplikacji. Informacje zawierające historię aktywności w Serwisie dostępne są w sekcji "Ustawienia / Bezpieczeństwo" na stronie Użytkownika. Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam prezentowanych na Stronie i w Aplikacji oraz do zmierzenia skuteczności reklam.

Uzasadnione interesy

6

Informacje otrzymywane automatycznie w czasie dostępu do Witryny lub witryn osób trzecich za pomocą plików cookie i technologii takich jak Google Analytics.

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, która określa rodzaje plików cookie, z których korzystamy i do czego wykorzystujemy te pliki. Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które są prezentowane na stronach partnerów Witryny oraz pomiaru skuteczności tych reklam, a także w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwość korzystania z części funkcjonalności Witryny na stronach internetowych osób trzecich.

Zgoda

7

Informacje, które Użytkownik tworzy na swojej stronie poza sekcją edycji strony (Profilu i Strony i Aplikacji - w tym nazwa profilu, pokoje, powiadomienia, zdjęcia, nagrania audio, nagrania wideo).

Wykorzystujemy takie informacje w celu zarządzania i administrowania Stroną i Aplikacją w celu świadczenia Państwu naszych usług.

Prawnie uzasadnione interesy, które obejmują w szczególności przetwarzanie danych, które zostały przez Państwa upublicznione.

Wykonanie naszej umowy z Państwem

8

Informacje, które są tworzone przez Użytkownika podczas składania wniosków o wsparcie naszych Usług.

Używamy tych informacji w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika oraz uzyskujemy dane do wypełnienia wniosku o pomoc. Możemy również wykorzystać takie dane w celu zbadania wszelkich skarg w imieniu Użytkownika w celu zapewnienia bardziej efektywnej obsługi.

Uzasadnione interesy

Wykonanie naszej umowy z Państwem

9

Informacje uzyskane w wyniku działań behawioralnych Użytkownika na Stronie (logowanie / wylogowanie z Aplikacji, zamieszczanie zdjęć, historia Twojej aktywności i oglądanie filmów).

Informacje wykorzystujemy w celu zarządzania i administrowania Stroną i Aplikacją. W tym w celu świadczenia na rzecz Użytkownika Usług w ramach Strony i Aplikacji. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości usług, wyświetlania informacji na stronie i w aplikacji. Możemy również wykorzystać dane w celu zbadania wszelkich skarg w imieniu Użytkownika w celu zapewnienia bardziej efektywnej obsługi.

Uzasadnione interesy

10

Informacje uzyskane o Użytkowniku w wyniku działań innych Użytkowników na Stronie (Czujnik ruchu, wyciek itp.).

Wykorzystujemy takie informacje w celu zarządzania i administrowania Stroną, w tym w celu świadczenia Usług na Stronie na rzecz użytkownika. Możemy również wykorzystywać takie dane w celu dostosowania jego interakcji z naszymi usługami i sposobu korzystania z Witryny przez Użytkownika.

Uzasadnione interesy

11

Informacje uzyskane w wyniku korzystania przez Użytkownika z funkcji płatniczych na Stronie (np. pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru karty, niezbędne do dopasowania danych do numeru identyfikacyjnego użytkownika).

Wykorzystujemy takie informacje w celu zarządzania i administrowania Stroną, w tym w celu świadczenia Usług na Stronie na rzecz Użytkownika. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w imieniu Użytkownika w celu zapewnienia bardziej efektywnej obsługi.

Uzasadnione interesy

Wykonanie naszej umowy z Państwem

12

Dane zbierane przez podmioty trzecie, w tym informacje o znajomych z Facebooka, Instagrama.

Importujemy takie informacje do systemu analityki internetowej w celu późniejszego przygotowania ofert promocyjnych dotyczących naszych usług i usług dla znajomych Użytkownika.

Uzasadnione interesy

Wykonanie naszej umowy z Państwem

3.3 Nasze uzasadnione interesy obejmują: (1) utrzymywanie i administrowanie Stroną i Aplikacją; (2) świadczenie Usług Strony na rzecz użytkownika; (3) ulepszanie treści Strony; (4) przetwarzanie danych zostało wyraźnie upublicznione przez użytkownika; (5) zapewnienie odpowiedniej ochrony konta użytkownika; (6) zgodność z wszelkimi zobowiązaniami umownymi, prawnymi lub regulacyjnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów.

3.4 Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli wymaga tego organ ścigania lub organ regulacyjny lub agencja bezpieczeństwa jak i w celu obrony lub realizacji roszczeń prawnych. Nie będziemy usuwać danych osobowych, jeśli są one istotne dla dochodzenia lub sporu. Dane będą przechowywane do czasu pełnego rozwiązania tych kwestii i / lub przez okres, który jest wymagany i / lub dopuszczalny zgodnie z obowiązującym / właściwym prawem.

3.5 Użytkownik może wycofać swoją zgodę na zbieranie danych o lokalizacji i aplikacji poprzez zmianę ustawień prywatności w aplikacji mobilnej / ustawień prywatności urządzenia mobilnego. Użytkownik może wycofać swoje: uruchomienie aktywnych usług, uruchomienie po włączeniu urządzenia, odczytanie powiadomień, połączenie sieciowe, przeglądanie, wyłączenie trybu uśpienia, przeglądanie połączenia Wi-Fi, pobieranie danych z Internetu, kontrola sygnału wibracyjnego, system płatności Google Play, połączenie / rozłączenie Wi-Fi, nieograniczony dostęp do Internetu, zmiana ustawień sieci, Play Zainstaluj Referrer API w ustawieniach telefonu. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie również zawarta w każdej wiadomości e-mail (jako marketing bezpośredni) wysyłanej do Użytkownika przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych, jeśli taki marketing bezpośredni jest realizowany w rzeczywistości przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych za naszą zgodą.

3.6 Uwaga, jeśli Użytkownik nie chce, abyśmy przetwarzali wrażliwe i szczególne kategorie danych (w tym dane dotyczące zdrowia, pochodzenia, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej) powinieneś zadbać o to, aby nie umieszczać tych informacji ani nie udostępniać tych danych na Stronie. Po podaniu tych danych będą one dostępne dla Administracji i partnerów zewnętrznych, a usunięcie tych danych staje się dla nas trudne.

3.7 Należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych lub nie podanie danych wymaganych przez nas w celu utrzymania i administrowania Stroną i Aplikacją, Użytkownik może nie uzyskać dostępu do Strony i Aplikacji lub nie będzie mógł się w nich zarejestrować.

3.8 Jeśli zamierzamy dalej przetwarzać Państwa dane w celach innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności, przed rozpoczęciem przetwarzania przekażemy Państwu szczegóły dotyczące tego dodatkowego celu.

4 Udostępnianie danych

4.1 Korzystając z usług VPN, trybu "Private Tab", Tor Browser itp. narzędzi można określić swój tryb poufności oraz warunki dostępu do informacji określonych w punktach 2,3,4 i 7 w tabeli powyżej. Jednak w tym przypadku nie możemy zagwarantować jakości świadczonych usług. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia funkcjonalności odpowiednich narzędzi Strony i Aplikacji. Należy pamiętać, że gdy Użytkowniki zamieszcza swoje dane osobowe, mogą one stać się dostępne dla innych Użytkowników Internetu i być przez nich kopiowane i / lub rozpowszechniane. Po przekazaniu tych danych przez Użytkownika innym Użytkownikom nie będzie możliwości ich usunąć.

4.2 Informujemy, że możemy udostępniać dane Użytkownika podmiotowi AWS z siedzibą w Luksemburgu, Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe"), ponieważ niektóre z naszych usług są tam obsługiwane. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z ich polityką gromadzenia i przechowywania danych pod następującym adresem: aws.amazon.com. Czasami możemy również potrzebować udostępnić Państwa dane osobom trzecim w celu świadczenia naszych usług na rzecz Państwa lub administrowania Stroną i Aplikacją, na przykład jeśli zdecydują się Państwo na udostępnienie swoich danych na innych platformach mediów społecznościowych.

4.3 Możemy również udostępniać dane Użytkownika naszym zewnętrznym wykonawcom i twórcom aplikacji, pod warunkiem, że te strony trzecie przyjmą zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych użytkownika zgromadzonych przez Stronę oraz korzystania przez Użytkownika z oferowanych przez nie aplikacji. Dane będą udostępniane tym deweloperom tylko za zgodą Użytkownika. Użytkownik może upoważnić programistów do dostępu do swoich informacji za pośrednictwem Strony i / lub Aplikacji.

4.4 Jako system zarządzania reklamą wykorzystywane są następujące usługi: Google Analytics i Facebook Ads są tak zaprojektowane, że informacje o Użytkowniku nie będą udostępniane bezpośrednio reklamodawcom zewnętrznym. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może wybrać kierowanie reklam tylko do grup użytkowników mieszczących się w kryteriach takich jak wiek, płeć lub lokalizacja, lub kierowanie społeczności według typu, np. samochody lub moda. Jeśli zaliczasz się do jednej z grup docelowych, otrzymasz reklamę lub rekomendację.

4.5 Ogłoszeniodawca lub twórca rekomendacji może również zdecydować się na przesłanie do naszych systemów listy e-maili, numerów telefonów oraz tożsamości Strony AENO i / lub Aplikacji, abyśmy my (ale nie doradca lub twórca rekomendacji) mogli sprawdzać dopasowanie użytkowników. Będą widzieć liczbę meczów, ale nie same mecze.

4.6 Luksemburski podmiot AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") i inne spółki z AMAZON, korzystając z własnych usług reklamowych, mogą serwować Państwu reklamy.

5 Ustawienia prywatności

5.1 Witryna zawiera linki do stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność danych Użytkownika podczas korzystania z tych linków lub korzystania z usług osób trzecich i Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się z oświadczeniem o ochronie prywatności danej osoby trzeciej, które reguluje jego prawa w zakresie ochrony danych.

5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które w wyniku korzystania przez Użytkownika z Internetu lub Usług Serwisu uzyskają dostęp do Twoich informacji zgodnie z wybranym przez Użytkownika poziomem prywatności w Internecie (4.1).

5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji, które ze względu na charakter Serwisu w Aplikacji mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, w przypadku nadania praw dostępu do osobistego konta Profil i / lub Aplikacji. Prosimy o odpowiedzialne podejście do integralności informacji o nazwie Użytkownika i hasła oraz przypominamy, że zabronione jest udostępnianie takich informacji zgodnie z zasadami opisanymi w umowie Użytkownika.

6 Przelewy międzynarodowe

6.1 Możemy przekazywać i utrzymywać na naszych serwerach lub bazach danych niektóre Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym na Ukrainie i Republice Białorusi.

6.2 W krajach, do których przekazujemy Twoje dane, mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w Twojej jurysdykcji. Podejmujemy rozsądne środki bezpieczeństwa cybernetycznego i / lub wprowadzamy klauzule umowne Standard (np. Klauzule Modelowe, Umowa o Przetwarzaniu Danych/Addendum), aby zapewnić odpowiednią ochronę danych Użytkownika.

7 Okresy przechowywania

7.1 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, w zależności od podstawy prawnej, dla której dane zostały uzyskane i / lub czy dodatkowe zobowiązania prawne / regulacyjne nakazują nam przechowywać Państwa dane osobowe przez okres, który jest wymagany i / lub dopuszczalny zgodnie z obowiązującym / właściwym prawem.

7.2 Użytkownik może usunąć swoje dane osobowe poprzez usunięcie danych ze swojej strony osobistej; alternatywnie możesz usunąć swoją stronę za pomocą funkcji "Usuń mój profil" dostępnej w sekcji "Moje ustawienia". Użytkownika ma prawo do przywrócenia swojego osobistego profilu w ciągu 90 dni od usunięcia osobistej strony.

7.3 Możemy usunąć profil Użytkownika lub informacje, które zamieszcza w Aplikacji, jeśli mamy ku temu podstawy przewidziane przez obowiązujące prawo lub zgodnie z Regulaminem.

8 Twoje prawa

8.1 W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Prawo do poprawiania swoich danych osobowych: Użytkownik może zażądać od nas aktualizacji, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, otrzymane niezgodnie z prawem lub nie są już istotne dla celu przetwarzania.
 3. Prawo do ograniczenia wykorzystania danych osobowych Użytkownika.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo do przenoszenia danych (w pewnych szczególnych okolicznościach).
 7. Prawo do nie podlegania zautomatyzowanej decyzji.
 8. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8.2 Użytkownik ma również prawo do samodzielnego usuwania swojego Profilu, informacji na swoim Profilu oraz dokonywania zmian i poprawek w swoim osobistym Profilu na Stronie i w Aplikacji, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają aktualne i prawdziwe informacje. Użytkownika może również zobaczyć przegląd informacji, które przechowujemy o nim za pośrednictwem Strony.

8.3 Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tych praw, proszony jest o przesłanie swojego żądania do naszego działu wsparcia technicznego lub przesłanie dokumentu pisemnie na adres AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr. Będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania prośby. Zanim będziemy mogli ujawnić jakiekolwiek dane osobowe, będziemy musieli zweryfikować tożsamość Użytkownika.

9 Środki bezpieczeństwa

9.1 Podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne, w tym, w stosownych przypadkach, szyfrowanie, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem.

9.2 Dostęp do Serwisu realizowany jest za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tych informacji. Nie wolno udostępniać swoich danych uwierzytelniających osobom trzecim i zachęcamy do podjęcia kroków w celu zachowania poufności tych informacji.

9.3 Jeśli zapomnisz swoich danych do logowania, a mamy numer telefonu komórkowego Użytkownika, może on poprosić nas o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod odzyskiwania za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego tutaj: aeno.com.

9.4 Aby ograniczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu osób trzecich, w przypadku zalogowania się na swoje konto z nietypowego serwera (w szczególności z serwera znajdującego się w innym kraju), zablokujemy dostęp do strony osobistej Użytkownika. Następnie Użytkownik otrzyma wiadomość z prośbą o podanie określonych cyfr wskazanych w wiadomości wysłanej na numer telefonu komórkowego Użytkownika. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia tych cyfr zablokujemy dostęp z tego serwera na 4 godziny.

9.5 Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji o czasie i urządzeniu, z którego uzyskano dostęp do jego konta, korzystając z łącza pokaż historię aktywności w moich ustawieniach.

10 Zmiany w niniejszej polityce

10.1 Możemy od czasu do czasu zmieniać i / lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli niniejsza Polityka Prywatności ulegnie jakiejkolwiek zmianie, zamieścimy jej zaktualizowaną wersję na tej stronie. Będziemy przechowywać poprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności w naszej dokumentacji. Zalecamy regularne przeglądanie tej strony, aby upewnić się, że zawsze są Państwo świadomi naszych praktyk informacyjnych i wszelkich zmian w tym zakresie. W chwili obecnej zbieramy jedynie dane niezbędne do prawidłowego działania Strony i Aplikacji zgodnie z art. 15-18 Rozporządzenia (GDPR). Prawo Użytkownika do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 5 GDPR zostało wykonane. System przekazywania danych do innych krajów w ramach holdingów został opracowany i skonfigurowany na podstawie art. 45 rozporządzenia (GDPR). Korzystamy również z systemu płatności z obsługą płatności przedpłaconych, w którym kierujemy się Polityką płatności i Polityką cookies. W naszej firmie została opracowana i wdrożona Polityka ochrony danych osobowych zgodnie z art. 24 rozporządzenia. Inwentaryzacja Czynności Przetwarzania zgodnie z art. 30 rozporządzenia oraz Polityka reagowania na incydenty bezpieczeństwa, a także opracowano i wprowadzono system powiadamiania osób, których dane osobowe dotyczą oraz organu nadzorczego o przypadkach włamań i wycieków zgodnie z art. 33 rozporządzenia (GDPR).

11 Kontakt z nami

11.1 W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie zapytań do nas, w formie pisemnej na: AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr, lub do Supportu. Abyśmy mogli skutecznie zająć się Twoim zapytaniem, prosimy o zacytowanie niniejszej Polityki Prywatności. Będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania prośby.

11.2 Cała korespondencja otrzymana przez nas od Państwa (zapytania pisemne lub elektroniczne) jest klasyfikowana jako informacja o ograniczonym dostępie i nie może być ujawniona bez Państwa pisemnej zgody. Dane osobowe i inne informacje o Użytkowniku nie mogą być wykorzystywane bez zgody w innym celu niż odpowiedź na zapytanie, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych przez prawo.

11.3 Adres e-mail naszego DPO to: support@aeno.com