Polityka prywatności

1 Kim jesteśmy

1.1. Jesteśmy AENO, ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol.

1.2 Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz aeno.cz (w tym nasze aplikacje na iPhone'a, Androida) (zwaną dalej Witryną) oraz opcje dostępne dla Ciebie w w związku z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych (Polityka Prywatności). Niniejszą Politykę prywatności należy przeczytać wraz z naszymi Warunkami korzystania z Witryny (dostępnymi online pod adresem Warunki (Warunki) oraz naszą Polityką dotyczącą plików cookie (dostępną online pod adresem Polityka dotycząca plików cookie strong>). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszą Polityką prywatności a Warunkami, pierwszeństwo ma niniejsza Polityka prywatności.

2 Niniejsza Polityka prywatności

2.1 Udostępniając Witrynę i Aplikację (zwane dalej Witryną i Aplikacjami), działając rozsądnie i w dobrej wierze, uważamy, że:

 • mają wszystkie niezbędne prawa do rejestracji i korzystania z tej Witryny i Aplikacji;
 • podać prawdziwe informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług Witryny i Aplikacji;
 • zrozum, że publikując swoje dane osobowe, w sposób oczywisty upubliczniłeś te informacje, a informacje te mogą stać się dostępne dla administracji; 
 • rozumiesz, że niektóre rodzaje informacji przesyłanych przez Ciebie do innych użytkowników Witryny nie mogą zostać usunięte przez Ciebie ani przez nas; 
 • znają i akceptują niniejszą Politykę prywatności.

2.2 Nie sprawdzamy informacji o użytkowniku otrzymanych od Ciebie, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka kontrola jest konieczna, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie.

2.3 Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do obywateli UE. Jeśli nie jesteś obywatelem UE, zapoznaj się z Polityką prywatności obowiązującą w Twojej jurysdykcji.

3 Informacje, które zbieramy o Tobie

3.1 W celu realizacji umowy między Tobą a nami i zapewnienia Ci dostępu do korzystania z funkcjonalności Witryny, ulepszymy Usługi Witryny, opracujemy i wdrożymy nowe Usługi Witryny i Aplikacji, oraz ulepszyć dostępną funkcjonalność Witryny i Aplikacji. Aby osiągnąć te cele i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będziemy gromadzić, przechowywać, agregować, organizować, wyodrębniać, porównywać, wykorzystywać i uzupełniać Twoje dane (zwane dalej „przetwarzaniem”). Będziemy również otrzymywać i przekazywać te dane oraz nasze automatycznie przetwarzane analizy tych danych naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom, jak określono w poniższej tabeli i sekcji 4 niniejszej Polityki prywatności.

3.2 Bardziej szczegółowo przedstawiamy informacje, które zbieramy podczas korzystania z naszej Witryny i usług aplikacji, dlaczego je zbieramy i przetwarzamy oraz podstawy prawne poniżej.

Zebrane informacje

Cel

Podstawa prawna

1

Dane lokalizacji

Używamy danych o Twojej lokalizacji w celu generowania rekomendacji oraz dostosowywania i ulepszania reklam prezentowanych u partnerów Witryn. Wykorzystujemy te informacje również w celu przedstawiania rekomendacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, aktualizacji i informacji na temat naszych oraz wybranych produktów i usług stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować

Zgoda

Uzasadnione interesy

2

Dane, które podajesz w celu rejestracji w Witrynie, w tym imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail

Wykorzystujemy te informacje również w celu przedstawienia rekomendacji, partnerów Witryny, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, aktualizacje i informacje na temat naszych oraz wybranych produktów i usług stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. informacje w celu generowania rekomendacji oraz dostosowywania i ulepszania Usług prezentowanych w Witrynie i Aplikacji

Uzasadnione interesy

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

3

W razie potrzeby kopię Twojej tożsamości lub inny dokument zawierający Twoje imię, nazwisko, fotografię i numer głównego dokumentu tożsamości Ciebie lub Twojego przedstawiciela. Możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne, jeśli uznamy to za uzasadnione, w celu zweryfikowania Twojego konta

Używamy tych danych w celu weryfikacji Twojego konta oraz zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw Twoich lub innych osób. Na przykład używamy tych informacji do weryfikacji Twojej tożsamości, jeśli utracisz swoje dane uwierzytelniające i chcesz uzyskać dostęp do swojego konta u nas

Uzasadnione interesy

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

4

Dodatkowe dane, które podajesz, gdy edytujesz swoją stronę w Profilu, w tym status rodzinny, miasto rodzinne, obecne miasto, adres domowy itp. Dodatkowe dane, które podajesz, gdy edytujesz swoje ustawienia

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania Witryną i administrowania nią, w tym świadczenia Państwu naszej Witryny i usług aplikacji. Wykorzystujemy te informacje również w celu przedstawienia rekomendacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, aktualizacji i informacji na temat naszych oraz wybranych produktów i usług stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Wykorzystujemy te informacje w celu dostosowania i ulepszać reklamy prezentowane u partnerów Witryny i mierzyć skuteczność tych reklam

Uzasadnione interesy

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

5

Dodatkowe dane otrzymywane podczas uzyskiwania dostępu do Witryny, w tym informacje dotyczące urządzeń technicznych, interakcji technicznej z Witryną (adres IP hosta, system operacyjny, typ przeglądarki, położenie geograficzne, zainstalowane aplikacje, dostawca Internetu, kontakty z Twojej książki telefonicznej, dane uzyskane podczas uzyskiwania dostępu do kamery, mikrofonu i podobnych urządzeń) oraz Twoje zachowanie podczas przeglądania i dalsze działania w Witrynie i Aplikacji

Używamy Twoich danych do przeglądu wewnętrznego w celu ciągłego ulepszania zawartości naszej strony internetowej, zrozumienia wszelkich błędów, które możesz napotkać podczas korzystania z Witryny i Aplikacji, powiadamiania Cię o zmianach w Witrynie i Aplikacji oraz personalizacji korzystanie z naszej Witryny i Aplikacji. Informacje zawierające historię aktywności na Stronie są dostępne w sekcji „Ustawienia/Bezpieczeństwo” na Twojej stronie. Używamy tych informacji w celu dostosowywania i ulepszania reklam prezentowanych w Witrynie i Aplikacji oraz mierzenia skuteczności tych reklam

Uzasadnione interesy

6

Informacje otrzymywane automatycznie w momencie uzyskiwania dostępu do Witryny lub stron trzecich’ strony internetowe z wykorzystaniem plików cookies i takiej technologii jak Google Analytics i Yandex Metriks

Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, która określa rodzaje używanych przez nas plików cookie i do czego je wykorzystujemy. Używamy tych informacji w celu dostosowywania i ulepszania reklam prezentowanych u partnerów Witryn oraz mierzenia skuteczności tych reklam, a także w celu zapewnienia możliwości korzystania z części funkcjonalności Witryny na stronach trzecich; strony internetowe

Zgoda

7

Informacje utworzone przez Ciebie na Twojej stronie poza sekcją edycji strony Profil oraz Witryna i aplikacja ((w tym nazwa profilu, pokoje, alerty, zdjęcia, nagrania audio, nagrania wideo)

Wykorzystujemy te informacje w celu zarządzania Witryną i Aplikacją oraz administrowania nimi, w tym świadczenia naszych usług dla Ciebie

Uzasadnione interesy, które obejmują między innymi przetwarzanie danych wyraźnie upublicznionych przez Ciebie

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

8

Informacje, które są tworzone przez Ciebie podczas składania wniosków do naszego działu pomocy technicznej

Używamy tych informacji, aby zweryfikować Twoją tożsamość i spełnić Twoje żądanie pomocy. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w Twoim imieniu i zapewnienia bardziej wydajnej obsługi

Uzasadnione interesy

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

9

Informacje otrzymywane w wyniku Twoich działań behawioralnych w Witrynie (dołączanie / opuszczanie Aplikacji, publikowanie zdjęć, historia Twojej aktywności i oglądanie wideo)

Wykorzystujemy te informacje w celu zarządzania Witryną i Aplikacją oraz administrowania nimi, w tym świadczenia Państwu naszych usług Witryny i aplikacji. Wykorzystujemy te informacje w celu poprawy jakości usług, wyświetlania informacji na stronie i w aplikacji. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w Twoim imieniu i zapewnienia bardziej wydajnej obsługi

Uzasadnione interesy

10

Informacje otrzymane o Tobie w wyniku innych użytkowników’ działania w Witrynie (czujnik ruchu, wyciek itp.)

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania Witryną i administrowania nią, w tym świadczenia Państwu naszych Usług Witryny. Możemy również wykorzystywać te dane w celu dostosowania korzystania z Witryny i interakcji z naszymi Usługami Witryny

Uzasadnione interesy

11

Informacje otrzymane w wyniku korzystania z funkcji płatności w Witrynie (np. pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru karty, które są potrzebne do opcji dopasowania tych danych do numeru identyfikacyjnego użytkownika)

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania Witryną i administrowania nią, w tym świadczenia Państwu naszych Usług Witryny. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w Twoim imieniu i zapewnienia bardziej wydajnej obsługi

Uzasadnione interesy

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

12

Dane gromadzone za pośrednictwem stron trzecich, w tym informacje o Twoich znajomych z Facebooka, VK, Instagrama

Importujemy te informacje do systemu analityki internetowej w celu późniejszego przygotowania ofert promocyjnych dotyczących naszych usług i usług dla Twoich znajomych

Uzasadnione interesy

Wykonywanie naszej umowy z Tobą

3.3 Nasze uzasadnione interesy obejmują (1) utrzymywanie i administrowanie Witryną i Aplikacją; (2) świadczenie Użytkownikowi Usług Witryny; (3) ulepszanie zawartości Serwisu; (4) przetwarzanie danych, które zostały przez Ciebie w sposób oczywisty upublicznione (5) zapewnienie odpowiedniej ochrony Twojego konta; oraz (6) zgodność z wszelkimi zobowiązaniami umownymi, prawnymi lub regulacyjnymi wynikającymi z obowiązującego prawa.

3.4 Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli jest to wymagane przez organ ścigania lub organ regulacyjny, organ lub agencję lub w obronie lub dochodzeniu roszczeń prawnych. Nie usuniemy danych osobowych, jeśli są one istotne dla dochodzenia lub sporu. Będą one nadal przechowywane do czasu całkowitego rozwiązania tych problemów i/lub w okresie wymaganym i/lub dopuszczalnym na mocy obowiązującego/odpowiedniego prawa.

3.5 Możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie danych o lokalizacji i swoich aplikacji, zmieniając swoje ustawienia prywatności w aplikacji mobilnej/ustawienia prywatności swojego urządzenia mobilnego. Możesz wycofać Start aktywnych usług, Uruchamianie po włączeniu urządzenia Odczytywanie powiadomień w wyskakujących okienkach Połączenie sieciowe, przeglądanie Wyłączanie trybu uśpienia, Przeglądanie połączenia Wi-Fi, pobieranie danych z Internetu Kontrola sygnału wibracyjnego System płatności Google Play, Połączenie Wi-Fi /Disconnection, zmiana ustawień sieci z nieograniczonym dostępem do Internetu, Play Install Referrer API w ustawieniach telefonu. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie również zawarta w każdej wiadomości e-mail (w ramach marketingu bezpośredniego) wysłanej do Ciebie przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych, jeśli taki marketing bezpośredni jest faktycznie realizowany przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych za naszą zgodą.< /p>

3.6 Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali wrażliwe i szczególne kategorie danych o Tobie (w tym dane dotyczące Twojego zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych , życie seksualne i orientację seksualną) należy uważać, aby nie publikować tych informacji ani nie udostępniać tych danych w Witrynie. Po podaniu tych danych będą one dostępne dla administracji i partnerów zewnętrznych, a usunięcie tych danych stanie się dla nas trudne.

3.7 Należy pamiętać, że jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie lub nie podasz danych, których potrzebujemy do utrzymania i administrowania Witryną i Aplikacją, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub zarejestrować się w Witrynie i Aplikacji.

3.8 Jeśli zamierzamy dalej przetwarzać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu niż te określone w niniejszej Polityce prywatności, przedstawimy Ci szczegóły tego dalszego celu przed rozpoczęciem przetwarzania.

4 Udostępnianie danych

4.1 Korzystając z usług VPN, trybu „Private Tab”, przeglądarki Tor itp., możesz określić tryb poufności i warunki dostępu do informacji wymienionych w celach 2,3,4 i 7 w powyższej tabeli. Ale w tym przypadku nie możemy zagwarantować jakości świadczonych usług. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić działanie odpowiednich narzędzi Witryny i Aplikacji. Należy pamiętać, że kiedy zamieszczasz swoje dane osobowe, mogą one stać się dostępne dla użytkowników Internetu oraz zostać skopiowane i/lub rozpowszechnione przez takich użytkowników. Po przesłaniu tych danych do innych użytkowników nie będziesz w stanie usunąć tych danych.

4.2 Możemy udostępniać Twoje dane podmiotowi AWS z siedzibą w Luksemburgu, Amazon Web Services EMEA SARL, („AWS Europe”), ponieważ niektóre z naszych usług są tam obsługiwane; Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ich polityką gromadzenia i przechowywania danych pod następującym adresem: aws.amazon.com. Czasami możemy również potrzebować udostępnić Twoje dane stronie trzeciej w celu świadczenia Ci naszych usług lub administrowania Witryną i Aplikacją, na przykład jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje dane innym platformom mediów społecznościowych.

4.3 Możemy również udostępniać Twoje dane naszym zewnętrznym wykonawcom i twórcom aplikacji, pod warunkiem, że te strony trzecie zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych gromadzonych przez Witrynę i korzystania z oferowanych przez nich aplikacji. Dane będą udostępniane tym programistom tylko za Twoją zgodą. Możesz upoważnić programistów do uzyskiwania dostępu do Twoich informacji za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji.

4.4 Następujące usługi są wykorzystywane jako system zarządzania reklamami: Yandex Merika oraz Google Analytics i Facebook Ads Systems są zaprojektowane tak, aby Twoje informacje nie były udostępniane bezpośrednio reklamodawcom zewnętrznym. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może kierować reklamy tylko do grup użytkowników spełniających kryteria, takie jak wiek, płeć lub lokalizacja, lub kierować reklamy do społeczności według typu, np. samochody czy moda. Jeśli należysz do jednej z grup docelowych, otrzymasz reklamę lub rekomendację.

4.5 Reklamodawca lub twórca rekomendacji może również zdecydować się na przesłanie listy adresów e-mail, numerów telefonów oraz tożsamości Witryny i/lub Aplikacji AENO do naszych systemów, abyśmy my (ale nie doradca lub twórca rekomendacji) może sprawdzać dopasowania użytkowników. Zobaczą liczbę dopasowań, ale nie same dopasowania.

4.6 Podmiot AWS z siedzibą w Luksemburgu, Amazon Web Services EMEA SARL, („AWS Europe”) i inne firmy w AMAZON, korzystające z własnych usług reklamowych, mogą wyświetlać Ci reklamy.

5 ustawień prywatności

5.1 Witryna zawiera łącza do witryn obsługiwanych przez strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność danych, gdy uzyskujesz dostęp do tych linków lub korzystasz z usług stron trzecich i powinieneś zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej strony trzeciej, która będzie regulować twoje prawa do prywatności danych.

5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które w wyniku korzystania przez Ciebie z Internetu lub Usług Witryny uzyskują dostęp do Twoich informacji zgodnie z poziomem poufności Internetu ( 4.1) wybrane przez Ciebie.

5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania informacji, które ze względu na charakter Witryny w Aplikacji mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, jeśli przyznasz prawa dostępu do swoich osobistych konto Profil i/lub Aplikację. Prosimy o odpowiedzialne podejście do integralności informacji o nazwie użytkownika i haśle i przypominamy, że udostępnianie takich informacji jest zabronione zgodnie z zasadami opisanymi w umowie użytkownika.

6 przelewów międzynarodowych

6.1 Możemy przekazywać i przechowywać na naszych serwerach lub bazach danych niektóre Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym na Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi. < /p>

6.2 Kraje, do których przekazujemy Twoje dane, mogą nie mieć tych samych przepisów o ochronie danych, co Twoja jurysdykcja. Podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa cybernetycznego i/lub wprowadzamy standardowe klauzule umowne (np. klauzule wzorcowe, umowa o przetwarzanie danych/uzupełnienie), aby zapewnić odpowiednią ochronę danych.

7 okresów przechowywania

7.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, w zależności od podstawy prawnej, dla której te dane zostały uzyskane i/lub czy dodatkowe prawne/ obowiązki regulacyjne nakazują nam przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, który jest wymagany i/lub dozwolony na mocy obowiązującego/odpowiedniego prawa.

7.2 Możesz usunąć swoje dane osobowe, usuwając dane ze swojej osobistej strony; alternatywnie możesz usunąć swoją stronę, korzystając z funkcji Usuń mój profil dostępnej w sekcji Moje ustawienia. Masz prawo przywrócić swój profil osobisty w ciągu 90 dni po usunięciu strony osobistej.

7.3 Możemy usunąć Twój Profil lub informacje, które publikujesz w Aplikacji, jeśli istnieją podstawy przewidziane przez obowiązujące prawo lub zgodnie z Warunkami.

8 Twoje prawa

8.1 W pewnych okolicznościach masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych: możesz zażądać od nas aktualizacji, zablokowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe, otrzymane niezgodnie z prawem lub nie są już istotne dla celu przetwarzania.
 3. Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych.
 4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Prawo do przenoszenia danych (w pewnych szczególnych okolicznościach).
 7. Prawo do niepodlegania automatycznej decyzji.
 8. Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

8.2 Masz również prawo do niezależnego usunięcia swojego Profilu, informacji w swoim Profilu oraz wprowadzania zmian i poprawek w swoim osobistym Profilu w Witrynie i Aplikacji, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają aktualne i prawdziwe informacje. Możesz również wyświetlić przegląd informacji, które posiadamy o Tobie za pośrednictwem Witryny.

8.3 Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, wyślij nam swoją prośbę w naszym Serwisie pomocy technicznej Wsparcie lub pisemnie na adres AENO, ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli ujawnić Ci jakiekolwiek dane osobowe.

9 środków bezpieczeństwa

9.1 Podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne, w tym, w stosownych przypadkach, szyfrowanie, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem .

9.2 Dostęp do Witryny jest autoryzowany za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tych informacji. Nie należy udostępniać swoich danych uwierzytelniających stronom trzecim i zalecamy podjęcie środków w celu zapewnienia poufności tych informacji.

9.3 Jeśli zapomnisz swoich danych logowania, a my zachowamy Twój numer telefonu komórkowego, możesz poprosić nas o przesłanie Ci wiadomości e-mail zawierającej kod przywracania za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego tutaj aeno. cz.

9.4 Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu, jeśli zalogujesz się na swoje konto z nietypowego serwera (w szczególności z serwera znajdującego się w obcym kraju), zablokujemy dostęp do Twojej osobistej strony. Następnie otrzymasz wiadomość z prośbą o podanie pewnych cyfr wskazanych w wiadomości e-mail wysłanej na Twój numer telefonu komórkowego. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia tych cyfr zablokujemy dostęp z tego serwera na 4 godziny.

9.5 Możesz uzyskać dostęp do informacji dotyczących czasu i urządzenia, z którego uzyskano dostęp do Twojego konta, korzystając z linku Pokaż historię aktywności w Moich ustawieniach.

10 zmian w niniejszej Polityce

10.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać i/lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli niniejsza Polityka prywatności zmieni się w jakikolwiek sposób, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie. W naszej dokumentacji będziemy przechowywać poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności. Zalecamy regularne przeglądanie tej strony, aby upewnić się, że zawsze jesteś świadomy naszych praktyk informacyjnych i wszelkich zmian w nich. W chwili obecnej zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i Aplikacji zgodnie z art. 15-18 Rozporządzenia (RODO). Twoje prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (RODO) zostało zrealizowane. System przekazywania danych do innych Krajów w ramach Holdingów został opracowany i utworzony na podstawie art. 45 Rozporządzenia (RODO). Korzystamy również z systemu płatności z przedbankowym przetwarzaniem płatności, w którym kierujemy się Polityką Płatności i Polityką Plików Cookie. W ramach naszej firmy została opracowana i wdrożona Polityka Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 24 rozporządzenia. Opracowano i wdrożono Inwentaryzację Czynności Przetwarzania zgodnie z art. 30 Rozporządzenia oraz Politykę reagowania na incydenty bezpieczeństwa, a także system powiadamiania osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego o przypadkach włamania i wycieku zgodnie z art. 33 Rozporządzenia. rozporządzenie (RODO).

11 Skontaktuj się z nami

11.1 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie zapytania do nas na piśmie na adres: AENO, ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol lub na adres < strong>Wsparcie. Abyśmy mogli skutecznie zająć się Twoim zapytaniem, prosimy o zacytowanie niniejszej Polityki Prywatności. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni od otrzymania prośby.

11.2 Wszelka korespondencja otrzymana przez nas od Ciebie (zapytania pisemne lub elektroniczne) jest klasyfikowana jako informacje o ograniczonym dostępie i nie może być ujawniana bez Twojej pisemnej zgody. Dane osobowe i inne informacje o Tobie nie mogą być wykorzystywane bez Twojej zgody w żadnym innym celu niż odpowiedź na zapytanie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo.

11.3 Adres e-mail naszego IOD to info@aeno.com