Privacybeleid

1 Wie we zijn

1.1 Wij zijn AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

1.2 Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken wanneer u aeno.com bezoekt (inclusief onze iPhone- en Android-apps) (hierna de "Site") en de opties die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie (het privacybeleid).
Dit privacybeleid dient te worden gelezen in combinatie met, en in aanvulling op, onze sitevoorwaarden (online toegankelijk op Terms and Conditions (Voorwaarden) en ons cookiebeleid (online toegankelijk op Cookie Policy). In geval van tegenstrijdigheden tussen dit privacybeleid en de Voorwaarden, zal dit privacybeleid voorrang hebben.

2 Het privacybeleid

2.1 Door toegang te verschaffen tot de Site en Applicatie (hierna de Site en Apps) geloven wij, handelend redelijk en te goeder trouw, dat u:

 • alle nodige rechten hebt om u te registreren op en gebruik te maken van deze Site en Apps;
 • ware informatie over uzelf verstrekt voor zover nodig voor het gebruik van de Site Services en Apps;
 • begrijpt dat door het plaatsen van uw persoonlijke informatie u deze informatie duidelijk openbaar hebt gemaakt, en deze informatie beschikbaar kan worden voor de Administratie;
 • begrijpt dat sommige soorten informatie die u aan andere Site-gebruikers overdraagt, niet door u of ons kunnen worden verwijderd;
 • bekend bent met dit privacybeleid en het accepteert.

2.2 Wij controleren de gebruikersinformatie die wij van u ontvangen niet, behalve voor zover deze verificatie nodig is om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen.

2.3 Dit privacybeleid is alleen van toepassing op EU-burgers. Als u geen EU-burger bent, raadpleeg dan het privacybeleid dat van toepassing is in uw rechtsgebied.

3 Informatie die wij over u verzamelen

3.1 Om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren en u toegang te geven tot het gebruik van de Site-functionaliteit, zullen wij de Site Services verbeteren, nieuwe Site- en App-services ontwikkelen en implementeren en de beschikbare Site- en App-functionaliteit verbeteren. Om deze doelen te bereiken, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw gegevens verzamelen, opslaan, aggregeren, organiseren, extraheren, vergelijken, gebruiken en aanvullen (hierna "verwerken"). Wij zullen deze gegevens ook ontvangen en doorgeven, en onze automatisch verwerkte analyses van deze gegevens aan onze filialen en partners zoals uiteengezet in de onderstaande tabel en sectie 4 van dit privacybeleid.

3.2 We hebben gedetailleerd beschreven welke informatie we verzamelen wanneer u onze Site- en App-services gebruikt, waarom we deze verzamelen en verwerken en de wettelijke grondslagen hieronder.

Verzamelde informatie

Doel

Wettelijke grondslag

1

Locatiegegevens

We gebruiken uw locatiegegevens om aanbevelingen te genereren en de advertenties die op partnerwebsites worden weergegeven aan te passen en te verbeteren. We gebruiken deze informatie ook om u aanbevelingen te doen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, updates en informatie over onze producten en diensten van geselecteerde derden waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent.

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

2

Gegevens die u verstrekt om u te registreren op de Site, waaronder uw voornaam, achternaam, mobiele telefoonnummer en / of e-mailadres.

We gebruiken deze informatie ook om u aanbevelingen te doen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, partnerwebsites waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, updates en informatie over onze producten en bepaalde diensten van derden waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent. We gebruiken deze informatie om aanbevelingen te genereren en de Services te verbeteren die op de Site en App worden gepresenteerd.

Gerechtvaardigd belang

Uitvoering van ons contract met u

3

Indien nodig, een kopie van uw identiteit of een ander document met uw naam, achternaam, fotografie en het nummer van het belangrijkste identiteitsdocument van u of uw vertegenwoordiger. We kunnen aanvullende verificatiestappen nemen waar we redelijk vinden om uw account te verifiëren.

We gebruiken deze gegevens om uw account te verifiëren en misbruik en inbreuken op uw of andermans rechten te voorkomen. We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren als u uw referenties verliest en toegang wilt tot uw account bij ons.

Gerechtvaardigd belang

Uitvoering van ons contract met u

4

Extra gegevens die u verstrekt wanneer u uw pagina bewerkt via Profiel, inclusief uw gezinsstatus, geboorteplaats, huidige stad, thuisadres, enz. Extra gegevens die u verstrekt wanneer u uw instellingen bewerkt.

We gebruiken deze informatie om de Site te beheren en te administreren, inclusief het aanbieden van onze Site- en App-services aan u. We gebruiken deze informatie ook om u aanbevelingen te doen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, updates en informatie over onze producten en diensten van geselecteerde derden waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent. We gebruiken deze informatie om advertenties aan te passen en te verbeteren die worden gepresenteerd op de Site-partners en om de effectiviteit van deze advertenties te meten.

Gerechtvaardigd belang

Uitvoering van ons contract met u

5

Extra gegevens die worden ontvangen wanneer u toegang krijgt tot de Site, inclusief informatie over technische apparaten, technische interactie met de Site (uw host IP-adres, uw besturingssysteem, type browser, geografische positie, uw geïnstalleerde apps, internetprovider, contacten uit uw telefoonboek, gegevens verkregen bij toegang tot de camera, microfoon en soortgelijke apparaten) en uw browsegedrag en verdere acties op de Site en App.

We gebruiken uw gegevens voor interne beoordeling om de inhoud van onze webpagina voortdurend te verbeteren, om eventuele fouten te begrijpen die u tegenkomt bij het gebruik van de Site en App, om u op de hoogte te stellen van wijzigingen op de Site en App en om het gebruik van onze Site en App te personaliseren. Informatie over de activiteitshistorie van de Site is beschikbaar in de sectie "Instellingen / Beveiliging" van uw pagina. We gebruiken deze informatie om advertenties aan te passen en te verbeteren die worden gepresenteerd op de Site en App en om de effectiviteit van deze advertenties te meten.

Gerechtvaardigd belang

6

Informatie die automatisch wordt ontvangen op het moment van toegang tot de Site of websites van derden met behulp van cookies en technologieën zoals Google Analytics.

Zie onze cookieverklaring voor informatie over de soorten cookies die we gebruiken en waarvoor we deze cookies gebruiken. We gebruiken deze informatie om advertenties aan te passen en te verbeteren die worden gepresenteerd op de sites van partners en om de effectiviteit van deze advertenties te meten en om u de mogelijkheid te bieden om een deel van de functionaliteit van de Site te gebruiken op de websites van derden.

Toestemming

7

Informatie die u op uw pagina creëert buiten de bewerkingssectie van het profiel en de Site & App-pagina (inclusief profielnaam, kamers, waarschuwingen, afbeeldingen, audiorecords, videorecords).

We gebruiken deze informatie om de Site en App te beheren en te beheren, inclusief het aanbieden van onze services aan u.

Gerechtvaardigd belang, waaronder met name de verwerking van gegevens die u openbaar hebt gemaakt.

Uitvoering van ons contract met u

8

Informatie die door u is gecreëerd bij het plaatsen van verzoeken aan onze ondersteuningsservices.

We gebruiken deze informatie om uw identiteit te verifiëren en om uw ondersteuningsverzoek te vervullen. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om klachten namens u te onderzoeken en u een efficiëntere service te bieden.

Gerechtvaardigd belang

Uitvoering van ons contract met u

9

Informatie verkregen als gevolg van uw gedrag op de Site (inloggen / uitloggen van de Applicatie, het plaatsen van afbeeldingen, uw activiteitengeschiedenis en het bekijken van video's)

We gebruiken deze informatie om de Site en App te beheren en te beheren, inclusief het verstrekken van onze Site- en App-services aan u. We gebruiken deze informatie om de kwaliteit van de services te verbeteren, de weergave van informatie op de site en in de applicatie te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van deze gegevens om eventuele klachten namens u te onderzoeken en om u een efficiëntere service te bieden.

Legitieme belangen

10

Informatie die over u wordt verkregen als gevolg van de acties van andere gebruikers op de Site (bewegingssensor, lekkage, etc.)

We gebruiken deze informatie om de Site te beheren en te beheren, inclusief het verstrekken van onze Site-services aan u. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om uw gebruik van de Site en uw interactie met onze Site-services aan te passen.

Legitieme belangen

11

Informatie die wordt verkregen als gevolg van uw gebruik van betaalfuncties op de Site (bijvoorbeeld de eerste en laatste vier cijfers van uw kaartnummer, noodzakelijk om deze gegevens te kunnen koppelen aan een gebruikersidentificatienummer)

We gebruiken deze informatie om de Site te beheren en te beheren, inclusief het verstrekken van onze Site-services aan u. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om eventuele klachten namens u te onderzoeken en om u een efficiëntere service te bieden.

Legitieme belangen

Uitvoering van ons contract met u

12

Gegevens verzameld door derden, inclusief informatie over uw vrienden van Facebook, Instagram

We importeren deze informatie in een webanalyse-systeem voor de daaropvolgende voorbereiding van promotionele aanbiedingen over onze diensten en diensten aan uw vrienden.

Legitieme belangen

Uitvoering van ons contract met u

3.3 Onze legitieme belangen omvatten (1) het onderhouden en beheren van de Site en App; (2) het aan u leveren van Site Services; (3) het verbeteren van de inhoud van de Site; (4) de verwerking van de gegevens die door u expliciet openbaar zijn gemaakt; (5) ervoor zorgen dat uw account voldoende is beschermd; en (6) naleving van eventuele contractuele, wettelijke of regelgevende verplichtingen onder enige toepasselijke wet.

3.4 Jouw persoonlijke informatie kan ook verwerkt worden als dit vereist is door wetshandhavingsinstanties, regelgevende autoriteiten of in de verdediging of uitoefening van juridische claims. We zullen persoonlijke informatie niet verwijderen als het relevant is voor een onderzoek of geschil. Het blijft opgeslagen totdat deze kwesties volledig zijn opgelost en/of gedurende de termijn die vereist en/of toegestaan is onder de toepasselijke/relevante wetgeving.

3.5 Je kunt je toestemming voor het verzamelen van locatiegegevens en je apps intrekken door je privacy-instellingen te wijzigen op de mobiele app/de privacy-instellingen van je mobiele apparaat. Je kunt je ook afmelden voor actieve services, het automatisch starten na het inschakelen van je apparaat, meldingen lezen in pop-ups, netwerkverbinding bekijken, slaapstand uitschakelen, Wi-Fi-verbinding bekijken, gegevens ophalen van internet, trilsignaal bedienen, Google Play-betalingssysteem, Wi-Fi-verbinding/verbreken, onbeperkte toegang tot internet, netwerkinstellingen wijzigen, Play Install Referrer API in de instellingen van je telefoon. Een optie om je af te melden zal ook worden opgenomen in elke e-mail (als directe marketing) die door ons of onze geselecteerde partners van derden naar jou wordt gestuurd, indien dergelijke directe marketing in feite door ons of onze geselecteerde partners van derden met onze toestemming wordt uitgevoerd.

3.6 Houd er rekening mee dat als je niet wilt dat wij gevoelige en speciale categorieën gegevens over jou verwerken (inclusief gegevens met betrekking tot jouw gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke mening, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksleven en je seksuele geaardheid), je ervoor moet zorgen dat je deze informatie niet plaatst of deze gegevens niet deelt op de Site. Zodra je deze gegevens hebt verstrekt, zijn deze toegankelijk voor de Administratie en partners van derden, en wordt het moeilijk voor ons om deze gegevens te verwijderen.

3.7 Houd er rekening mee dat als je jouw toestemming voor verwerking intrekt of je de gegevens die wij nodig hebben om de Site en App te onderhouden en te beheren niet verstrekt, je mogelijk geen toegang hebt tot of je niet kunt registreren bij de Site en App.

3.8 Als we van plan zijn om jouw gegevens verder te verwerken voor een ander doel dan de doeleinden die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen we jou de details van dat aanvullende doel verstrekken voordat we beginnen met de verwerking.

4 Gegevensuitwisseling

4.1 Met behulp van VPN-diensten, "Private Tab" -modus, Tor Browser, enz. kunt u uw vertrouwelijkheidsmodus en de voorwaarden voor toegang tot de informatie gespecificeerd in paragrafen 2,3,4 en 7 in de bovenstaande tabel bepalen. Maar in dit geval kunnen we niet garanderen dat de kwaliteit van de geboden diensten hoog is. We nemen technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de juiste Site- en App-tools functioneel zijn. Houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonlijke informatie plaatst, deze beschikbaar kan worden voor internetgebruikers en door dergelijke gebruikers kan worden gekopieerd en/of verspreid. Zodra deze gegevens door u aan andere gebruikers zijn overgedragen, kunt u deze gegevens niet meer verwijderen.

4.2 We kunnen uw gegevens delen met de in Luxemburg gevestigde AWS-entiteit, Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") omdat sommige van onze diensten daar worden bediend; voor meer details, zie hun beleid voor gegevensverzameling en opslag op het volgende adres: aws.amazon.com. Soms moeten we uw gegevens ook delen met een derde partij om onze diensten aan u te kunnen leveren of om de Site en App te beheren, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om uw gegevens op andere sociale media-platforms te delen.

4.3 We kunnen uw gegevens ook delen met onze derde contractanten en applicatieontwikkelaars, mits deze derde partijen vertrouwelijkheidsplichten aangaan met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld door de Site en uw gebruik van de applicaties die ze aanbieden. Gegevens worden alleen gedeeld met deze ontwikkelaars met uw toestemming. U kunt ontwikkelaars machtigen om uw informatie te bekijken via de Site en/of App.

4.4 De volgende services worden gebruikt als advertentiemanagementsysteem: Google Analytics en Facebook Ads Systems zijn zo ontworpen dat uw informatie niet rechtstreeks met adverteerders van derden wordt gedeeld. Een adverteerder of aanbevelingsmaker kan alleen kiezen om advertenties te richten op groepen gebruikers die binnen criteria vallen zoals leeftijd, geslacht of locatie, of om gemeenschappen te targeten volgens type, bijvoorbeeld auto's of mode. Als u binnen een van de doelgroepen valt, ontvangt u een advertentie of aanbeveling.

4.5 Een adverteerder of aanbevelingsmaker kan er ook voor kiezen om een lijst met e-mails, telefoonnummers en AENO Site- en/of App-identiteiten naar onze systemen te uploaden, zodat wij (maar niet de adviseur of aanbevelingsmaker) kunnen controleren op gebruikersmatches. Ze zullen het aantal matches zien, maar niet de matches zelf.

4.6 De in Luxemburg gevestigde AWS-entiteit, Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") en andere bedrijven binnen AMAZON, die hun eigen advertentiediensten gebruiken, kunnen advertenties aan u tonen.

5 Privacy-instellingen

5.1 De Site bevat links naar sites die worden beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gegevensprivacy wanneer u deze links gebruikt of zich bezighoudt met diensten van derden en u dient ervoor te zorgen dat u het relevante privacybeleid van derden bekijkt dat uw gegevensprivacyrechten zal beheersen.

5.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die, als gevolg van uw gebruik van het internet of de Site-services, toegang krijgen tot uw informatie in overeenstemming met het door u gekozen privacy niveau op internet (4.1).

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die, vanwege de aard van de Site in de Applicatie, beschikbaar kan zijn voor elke internetgebruiker, als u toegangsrechten verleent tot uw persoonlijke accountprofiel en/of de Applicatie. We vragen u om verantwoord om te gaan met de integriteit van informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord en herinneren u eraan dat het verboden is dergelijke informatie te delen in overeenstemming met de regels zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst.

6 Internationale overdrachten

6.1 6.1 We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen en bewaren op onze servers of databases buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief Oekraïne en de Republiek Belarus.

6.2 De landen waarnaar we uw gegevens overdragen, hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als uw rechtsgebied. We nemen redelijke cyberbeveiligingsmaatregelen en/of stellen standaard contractuele clausules (zoals modelclausules, gegevensverwerkingsovereenkomst/addendum) in om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beschermd.

7 Bewaartermijnen

7.1 Wij zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang dit nodig is om de doelen uit te voeren waarvoor de gegevens zijn verzameld, afhankelijk van de juridische basis waarvoor die gegevens zijn verkregen en/of of aanvullende wettelijke/regelgevende verplichtingen vereisen dat wij uw persoonlijke informatie bewaren gedurende de termijn die vereist is en/of toegestaan is onder toepasselijke/relevante wetgeving.

7.2 U kunt uw persoonlijke gegevens verwijderen door gegevens van uw persoonlijke pagina te verwijderen; alternatief kunt u uw pagina verwijderen met behulp van de "Mijn profiel verwijderen" functie beschikbaar in de "Mijn instellingen" sectie. U heeft het recht om uw persoonlijk profiel binnen 90 dagen na het verwijderen van uw persoonlijke pagina te herstellen.

7.3 Wij kunnen uw profiel of de informatie die u op de toepassing post, verwijderen als we gronden hebben die worden geboden door de toepasselijke wetgeving of in overeenstemming met de voorwaarden.

8 Uw Rechten

8.1 Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 1. Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie.
 2. Het recht om uw persoonlijke informatie te corrigeren: u kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens bijwerken, blokkeren of verwijderen, indien de gegevens onvolledig, verouderd, incorrect, onrechtmatig verkregen zijn of niet langer relevant zijn voor het verwerken.
 3. Het recht om het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken.
 4. Het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt gewist.
 5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (in bepaalde specifieke omstandigheden).
 7. Het recht om niet onderworpen te zijn aan een geautomatiseerde beslissing.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij een relevante toezichthoudende autoriteit.

8.2 U heeft ook het recht om zelfstandig uw profiel, informatie op uw profiel te verwijderen en wijzigingen en correcties aan te brengen in uw persoonlijke profiel op de Site en App, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen en correcties up-to-date en waarheidsgetrouw zijn. U kunt ook een overzicht bekijken van de informatie die we over u hebben via de Site.

8.3 Als u deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan uw verzoek naar ons via onze ondersteuningsdienst of schriftelijk naar AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. We zullen proberen u binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek te antwoorden. We moeten uw identiteit verifiëren voordat we enige persoonlijke gegevens aan u kunnen bekendmaken.

9 Beveiligingsmaatregelen

9.1 We nemen technische, organisatorische en juridische maatregelen, inclusief waar nodig encryptie, om te zorgen dat je persoonlijke gegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde of onbedoelde toegang, verwijdering, wijziging, blokkering, kopiëren en verspreiding.

9.2 Toegang tot de Site vindt plaats via je inloggegevens (e-mailadres) en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze informatie. Je mag je inloggegevens niet delen met derden en we raden je aan stappen te nemen om deze informatie vertrouwelijk te houden.

9.3 Als je je inloggegevens vergeet en we hebben je mobiele telefoonnummer, dan kun je ons vragen om je een e-mail te sturen met een herstelcode met behulp van een speciale tool die hier beschikbaar is: aeno.com.

9.4 Om de mogelijkheid van ongeautoriseerde toegang door derden te verminderen, blokkeren we de toegang tot je persoonlijke pagina als je inlogt vanaf een ongebruikelijke server (in het bijzonder vanaf een server in een ander land). Je ontvangt dan een bericht met het verzoek om bepaalde cijfers in te voeren die in een bericht naar je mobiele telefoonnummer zijn gestuurd. Na drie onsuccesvolle pogingen om deze cijfers in te voeren, blokkeren we de toegang vanaf die server gedurende 4 uur.

9.5 Je kunt informatie over de tijd en het apparaat waarvandaan je account is geopend bekijken via de link Toon activiteiten geschiedenis in Mijn instellingen.

10 Wijzigingen in dit beleid

10.1 We kunnen deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen en/of updaten. Als deze Privacy Policy op enige wijze verandert, zullen we een bijgewerkte versie op deze pagina plaatsen. We zullen vorige versies van deze Privacy Policy bewaren in onze dossiers. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van onze informatieveiligheidspraktijken en eventuele wijzigingen daarin. Op dit moment verzamelen we alleen de gegevens die nodig zijn voor de juiste werking van de Site en de Applicatie in overeenstemming met de artikelen 15-18 van de Verordening (GDPR). Uw recht om persoonlijke informatie te verwijderen onder artikel 5 van de GDPR is uitgeoefend. Het systeem voor de overdracht van gegevens naar andere landen binnen de Holdings is ontwikkeld en geconfigureerd op basis van artikel 45 van de Verordening (GDPR). We maken ook gebruik van een betalingssysteem met voorafgaande bankbetalingen waarbij we ons laten leiden door het Betalingsbeleid en het Cookiebeleid. Binnen ons bedrijf is een Persoonlijk Gegevensbeschermingsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met artikel 24 van de verordening. Er is een Inventaris van Verwerkingsactiviteiten opgesteld in overeenstemming met artikel 30 van de Verordening en een Security Incident Response-beleid, evenals een systeem ontwikkeld en geïntroduceerd om de betrokkenen en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte te stellen van gevallen van hacken en lekkage in overeenstemming met artikel 33 van de verordening (GDPR).

11 Neem contact met ons op

11.1 Als u vragen heeft, stuur dan uw vragen naar ons, schriftelijk naar: AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, of naar Support. Om uw aanvraag effectief te kunnen verwerken, vermeldt u alstublieft deze Privacy Policy. We zullen proberen binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek te reageren.

11.2 Alle correspondentie die we van u ontvangen (geschreven of elektronische vragen) wordt beschouwd als informatie met beperkte toegang en mag niet worden bekendgemaakt zonder uw schriftelijke toestemming. De persoonlijke gegevens en andere informatie over u mogen niet worden gebruikt zonder uw toestemming voor enig ander doel dan het beantwoorden van uw vraag, behalve zoals uitdrukkelijk door de wet is bepaald.

11.3 Het e-mailadres van onze DPO is support@aeno.com